Veilig schakelen met kabelbewaking

De veilige kabelbewaking PLIDdys zorgt bij tweedraads verbindingen voor veilig inschakelen en dus voor maximale veiligheid bij lange kabelwegen. Het onbedoeld inschakelen of starten van de installatie in geval van een storing kan met PLIDdys worden uitgesloten. Dit is vooral bij geschakelde installaties of ruimtelijk verspreide, niet altijd waarneembare installatiedelen een uitkomst.

Dankzij constante kabelcontrole kunnen alle mogelijke kabelfouten worden herkend; gebruikersspecifieke controles zijn niet meer nodig. PLIDdys kan worden geïntegreerd in de bestaande bedrading, wat geringe extra kosten met zich meebrengt. Eenvoudige integratie in bestaande installaties dankzij de geringe afmeting. Inbouw in sensor of schakelaar leidt tot behoud van de bestaande periferie. De kabelbewaking is geschikt voor kabels met een lengte tot 3000 meter. In combinatie met de verwerkingseenheid PNOZ e8.1p is de kabelbewaking een optimale oplossing voor veilige kabels/verbindingen.