NLR en TU Delft presenteren route naar duurzaam luchtvervoer

Vandaag presenteren NLR en de TU Delft een whitepaper over de meest veelbelovende technologieën voor het realiseren van een klimaatneutraal luchtvervoersysteem in 2050.

De Europese Green Deal stelt dat Europa tegen die tijd een klimaatneutraal continent moet zijn; een doel dat gepaard gaat met complexe uitdagingen op het gebied van menselijk gedrag, verbruik, economie en technologie. Het whitepaper helpt daarbij tevens om een nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma voor duurzame luchtvaart op te zetten.

Koninklijke NLR en TU Delft hebben luchtvaartonderzoek in Nederland als aandachtspunt; van fundamenteel onderzoek tot en met het voorbereiden van geschikte innovaties voor industriële marktintroductie. Het whitepaper toont een analyse van de klimaatimpact door de luchtvaart en somt de meest veelbelovende technologieën op voor een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Denk daarbij niet alleen aan de vermindering van geluidsemissies en verbetering van de lokale luchtkwaliteit, maar ook aan vermindering van de impact op biodiversiteit en het voorkomen van uitputting van hulpbronnen. De twee instellingen zien een toekomst voor zich waarin de luchtvaart innovatieve luchtvoertuigconcepten zal gebruiken die worden aangedreven door emissievrije energiebronnen die functioneren in een duurzaam ecosysteem op basis van circulariteitsprincipes.

Leo Veldhuis, sectiehoofd Flight Performance and Propulsion van de TU Delft: "De ontwikkeling van een duurzamere luchtvaart vereist innovatieve oplossingen die worden ondersteund door hoogstaand toegepast en fundamenteel onderzoek in alle aspecten van de vlucht, variërend van het gebruik van nieuwe energiebronnen tot efficiënte vliegtuigen en optimalisatie van hun inzet". Het paper specificeert wat er nodig is op het gebied van onderzoek, organisatie en financiering.

Nationaal programma

Het whitepaper geeft ook input aan een voorstel om een nationaal R&D-programma op te zetten dat specifiek gericht is op het verminderen van de klimaatimpact van de luchtvaart, afgestemd op Europese programma’s. Dit Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma (NOOP) kan ons land positioneren als kenniscentrum voor duurzame luchtvaart en het zal Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven in de sector in staat stellen een substantiële rol te spelen in R&D en de toeleveringsketen.