MMID, Nevat en Oerlikon Balzers winnen Esef Awards 2014

MMID full service design team, Oerlikon Balzers Coating Benelux en Nevat: dat zijn de drie winnaars van de Esef Awards 2014. De awards in de Nederlandse toeleveringsindustrie zijn uitgereikt aan het eind van de eerste beursdag van Esef 2014.

MMID wint de onderscheiding in de categorie Engineering & Design. En dit bedrijf viel twee keer in de prijzen want ook de publieksprijs is gewonnen door MMID. Oerlikon Balzers won in de categorie Innovatieve Materiaaltoepassing en Nevat in de nieuwe categorie Innovatieve Ketensamenwerking. Deze nieuwe categorie heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt, aldus juryvoorzitter professor Arthur Eger. "We hebben vooral gekeken naar wat de ketensamenwerking toevoegt aan de normale samenwerking die je al tussen uitbesteder en toeleverancier hebt." De jury heeft in totaliteit 16 inzendingen beoordeeld, waarvan er 8 een nominatie in de wacht sleepten. Behalve op design heeft de jury ook geoordeeld op maakbaarheid, toepasbaarheid, marktpotentie en in hoeverre een inzending een probleem oplost.

Engineering & Design en publieksprijs

MMID wint de award in de categorie Engineering & Design met de Flamcovent Clean Smart. Dit is een compleet nieuwe generatie lucht- en vuilafscheiders voor CV installaties in de utiliteitsbouw. Door een aantal messing onderdelen te vervangen door kunststof kon een compacter en lichter product worden ontwikkeld. De jury is vooral onder de indruk van het feit dat MMID een concept heeft ontwikkeld waarmee met een lichtere pomp kan worden volstaan. Dat levert de gebruiker een lagere energierekening op. Ook de manier waarop afgescheiden vuil uit de Flamcovent kan worden verwijderd, wordt door de jury als een eenvoudige en doeltreffende oplossing zeer gewaardeerd.

Ook de publieksprijs was voor de Flamcovent Clean Smart. Het publiek kon stemmen via de Esef website en wist deze innovatie als beste te waarderen.

Innovatieve materiaaltoepassing

In de tweede categorie, innovatieve materiaaltoepassing, wint Oerlikon Balzers Coating Benelux de Esef Award 2014 met Baliq. Dit is een speciale coating voor microtools die de standtijd van speciale en dure microboren verlengt. Volgens de jury verdient Oerlikon Balzers de award omdat de langere standtijd samen gaat met de hogere bewerkingsnauwkeurigheid omdat het oppervlak van de gereedschappen gladder is.

Innovatieve ketensamenwerking

De Nevat wint de  award met het ‘Plantenmelk’-systeem. De branchevereniging heeft het initiatief genomen om een consortium op te richten dat de ElectroHydroDynamic Atomization technologie van de TU Delft gaat vercommercialiseren. Met deze Nederlandse technologie kunnen bestanddelen voor geneesmiddelen uit planten worden geëxtraheerd. De jury bestempelt dit als een treffend voorbeeld van een samenwerking met een duidelijke rolverdeling tussen wetenschappelijk onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven, waarbij ook de financiering niet is vergeten.

Genomineerden

De acht genomineerde inzendingen voor de ESEF Awards 2014 waren:

Categorie Engineering & Design

MMID: Flamcovent Clean Smart

People Creating Value: Oxyvap koelingsinstallatie

Categorie Innovatieve materiaaltoepassingen

Ceratec Technical Ceramics: slijtvast nulpunt spansysteem

Oerlikon Balzers: Baliq, coating voor microtools

Poly Products: composiet verloren bekisting

Categorie Innovatieve ketensamenwerking

We Are Perspective: Clay locking solutions

Nevat: ‘Plantenmelk’-systeem

MKG Nederland: ketenintegratie standaard in ERP