Mkb-metaal steunt vmbo-techniek met 1 miljoen

Het kabinet heeft 100 miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor versterking van het vmbo techniekonderwijs. Het vmbo is aan zet om plannen voor hun regio te maken. “Het vmbo moet met de plannen komen, maar wij helpen graag mee,” aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs bij Koninklijke Metaalunie.

Om voor een deel van het geld in aanmerking te komen, moeten scholen 10% cofinanciering vanuit het bedrijfsleven in hun plannen opnemen. Dat kan financieel en in natura. Voor het natura-deel heeft Metaalunie een ondersteuningspakket samengesteld, de CoFi-Kit Metaal. Die ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • 5 stageplaatsen bij MKB-metaalbedrijven, ondersteund door de OOM-Stagegids
  • 2 gastlessen door MKB-metaalbedrijven
  • 10 Technoskills (digitaal kennis- en vaardighedeninstrument om de nieuwste technieken in de bedrijven te "vertalen" naar het onderwijs
  • 2 excursies/bedrijfsbezoeken
  • 2 docentenstages
  • Ondersteuning bij Praktische sectororiëntatie
  • Voorlichtingsbijeenkomsten door Opleidingsbedrijven Metaal, bedrijfstakscholen en scholingspools

De diensten in de kit vertegenwoordigen een financiële waarde. Zo wordt het mogelijk om de co-financiering te kwantificeren. Natuurlijk is het geen vast format. Als de bijdrage goed wordt benut, kunnen scholen meer financiële middelen voor hun leerlingen krijgen.

"We gaan er vanuit dat 200 vmbo-scholen hiervan gebruik kunnen maken. Dit lijkt ons een prachtige impuls, want scholen kunnen met deze cofinanciering binnen de subsidieregeling meer financiering aanvragen om meer leerlingen goed op te leiden. In de planvorming tot 1 april 2019 gaan we dat samen met de scholen verder uitwerken."

Adriaan de Graaf, voorzitter van de Federatie vmbo Techniek, laat alvast weten enthousiast te zijn. "Over 5 jaar willen we voldoende technische leerlingen hebben. Daarin hebben we met de bedrijven een gezamenlijk belang en vinden we elkaar. Een dergelijke aanbod met inzet van MKB-metaalbedrijven, past daar naadloos in", aldus de Graaf.