Masterstudente Melissa van Beekveld geeft Cern een lesje

Melissa van Beekveld, PhD studente aan de Radboud Universiteit, ontving onlangs een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van 5000 euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Zij wint deze prijs voor baanbrekend onderzoek naar donkere materie. Die is tot nog toe niet waargenomen, maar dat kán wel, volgens Van Beekveld. Het Cern moet dan wel andere analyses toepassen op de data die de LHC deeltjesversneller oplevert. Inmiddels is het Cern met Van Beekvelds suggestie aan de slag gegaan.

onkere materie vormt 85 procent van de materie in het heelal. Deze materie gedraagt zich niet zoals normale materie en is daardoor tot nog toe niet waargenomen. Recent stelde natuurkundige Erik Verlinde nog in een nieuwe theorie – die veel opschudding veroorzaakt heeft – dat donkere materie niet bestaat, maar dat verschijnselen die op donkere materie duiden te verklaren zijn vanuit zijn aangepaste versie van Einsteins zwaartekrachttheorie.

Donkere materie bestaat wél – als je beter kijkt

Melissa van Beekveld denkt daar anders over: zij stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn om te menen dat donkere materie wel bestaat en geeft in haar afstudeerscriptie ook een overzicht van zulke aanwijzingen. Als die juist zijn, zouden metingen uit de Large Hadron Collider (LHC) in Cern haar gelijk binnen een jaar of drie moeten kunnen bevestigen. Echter: LHC levert een enorme berg data op, en of daar de juiste informatie uit komt, ligt aan de manier van analyseren. Van Beekveld constateerde dat haar ‘gelijk’ pas bewezen kan worden als de LHC-data ook op een andere manier bekeken worden; haar voorstel daarvoor wordt op dit moment getest in een van de LHC-experimenten: Atlas.

Op dit moment is Melissa ook betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek. "Het vinden van de nieuwe deeltjes zou een bevestiging zijn van de theorieën die we hebben over donkere materie. Daarnaast kan het helpen met beantwoorden van een van de meest fundamentele vragen: hoe zijn we ontstaan?", zegt Melissa en dat is een vraag die haar al van jongs af aan bezighoudt.

Overtuigende onderbouwing

De jury – met daarin onder anderen Erik Verlinde –  is onder de indruk van de hoge kwaliteit van haar afstudeeronderzoek en in het bijzonder van de overtuigende onderbouwing van de nieuwe zoekstrategie die ze voorstelt. Haar succesvolle onderzoek heeft ook al geleid tot drie internationale publicaties.