Inspectie gaat scherp controleren op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) heeft aangekondigd de komende periode scherpe controles te gaan uitvoeren bij bedrijven die met kankerverwekkende stoffen werken.

Volgens de Inspectie SZW hebben bedrijven onvoldoende besef van de gevaren van kankerverwekkende stoffen. Daarnaast is het bij twee derde van de bedrijven niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld aan deze schadelijke stoffen. De inspectie doelt hiermee op CMR-stoffen, zoals chroom-6, formaldehyde en benzeen. Deze stoffen komen vaker voor in de industrie en de bouw.

Volgens de inspectie hebben bedrijven het onderwerp wel op de agenda staan, maar moeten er nog een hoop stappen worden genomen. Zo is het belangrijk dat bedrijven kankerverwekkende stoffen inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen. Bij twee derde van de bedrijven blijkt deze inventarisatie nog niet op orde. Zonder inventarisatie is het lastig te bepalen welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden.

Veel bedrijven nemen wel maatregelen om blootstelling te beperken, maar volgens de inspectie kunnen beter focussen op preventieve maatregelen in plaats van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij zou graag zien dat kankerverwekkende stoffen worden vervangen door minder schadelijke stoffen.