Grip op duistere handel via Darknet

Darknet is een groeiende fenomeen voor georganiseerde misdaad. Het digitale netwerk wordt steeds vaker gebruikt voor illegale praktijken als verkoop van drugs en wapens of handel in kinderporno. De kans om tegen de lamp te lopen is relatief klein, waardoor steeds meer criminelen er hun toevlucht zoeken. Toch groeien de mogelijkheden voor succesvolle ontmanteling van de netwerken. Prof. dr. Pieter Hartel, hoogleraar bij de Universiteit Twente en gespecialiseerd in Cyber Security, ontwikkelde samen met TNO een masterclass voor opsporingsbeambten, in opdracht van Interpol. Onlangs was hij in Singapore om de eerste training te geven.

Het Cyber Research Lab van Interpol heeft voor de training zijn eigen Darknet-netwerk ontwikkeld, waarin levensechte situaties kunnen worden gesimuleerd. Het netwerk bevat tevens een encrypted betaalmethode en een gesimuleerde marktplaats. Gedurende vijf intensieve trainingsdagen krijgen de opsporingsbeambten beter inzicht in de technische infrastructuur van het Tor netwerk, de structuur van de marktplaats en de inzet van encrypted betaalmethoden. Ze kropen voor de training in de huid van kopers, verkopers en netwerk-administrators en simuleerden een ontmaskering van het netwerk.

"Darknet is een snel opkomende medium voor georganiseerde misdaad. Zij kunnen er vrij ongestoord diverse illegale praktijken uitoefenen, met encrypted betaalmethoden die moeilijk te achterhalen zijn", aldus Madan Oberoi, directeur van het Cyber Innovation and Outreach Unit van Interpol. "De gespecialiseerde trainingen die we nu aanbieden stellen handhavingsinstanties als de politie in staat om beter te begrijpen wat er gebeurt en met welke middelen ze succesvol actie kunnen ondernemen tegen criminaliteit in de virtuele wereld. Deze unieke training geeft invulling aan de meerwaarde die we als Interpol willen hebben voor de deelnemende landen bij het terugdringen van criminaliteit.", stelt Oberoi.

Follow-up

Aan de trainingen namen deelnemers uit Australië, Finland, Frankrijk, Ghana, Hongkong, Indonesië, Japan, Nederland, Singapore, Sri Lanka en Zweden deel. Een tweede training is gepland voor november. Deze vindt in Brussel plaats en bevat ook een afzonderlijke training die senior handhavers moet helpen om bewustwording van de opkomende virtuele handelsnetwerken op alle niveaus te vergroten.