Games voor gestresste politieagenten

Stress heeft nadelige gevolgen voor het functioneren van politieagenten, doordat stress het inschattingsvermogen en de besluitvaardigheid vermindert. Met een NWO-subsidie van ruim 750.000 euro gaan Radboudonderzoekers Karin Roelofs, Isabela Granic en Floris Klumpers een game ontwikkelen om beslissingen onder stress te trainen in een virtual reality omgeving.

"Agenten trainen vaak in situaties die niet goed op de werkelijkheid lijken", vertelt Karin Roelofs, projectleider en hoogleraar Experimentele Psychopathologie aan het Behavioural Science Institute en het Donders Institute van de Radboud Universiteit. "De lichamelijke stressreactie komt dan niet op gang. Dat is een nadeel, want juist door stress zie je dingen letterlijk anders, en neem je andere beslissingen dan wanneer je ontspannen bent."
Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat agenten in de dagelijkse praktijk 50 procent slechter schieten dan op de schietbaan. "Virtual reality biedt ons de mogelijkheid om agenten in waarheidsgetrouwe situaties te trainen en tegelijkertijd live feedback te geven, wat essentieel is voor leren."

Hartslag en thetagolven

In het project Beslissingen Onder Druk willen Roelofs en haar collega’s Isabela Granic en Floris Klumpers politieagenten verschillende virtuele situaties voorschotelen zoals een schietincident, huiselijk geweld, een confrontatie met hooligans en een arrestatie. Tijdens de training worden onder meer de hartslag en thetagolven gemeten: hersenactiviteit die wordt geassocieerd met verhoogde cognitieve controle over automatische stressreacties.

Doordat de agenten deze informatie live kunnen zien (biofeedback), leren ze hun lichaam in een toestand te brengen die optimaal is voor beslisprocessen tijdens stress: een lagere hartslag en verhoogde thetagolven. "Ons doel is om de agenten zo goed te trainen, dat ze later tijdens hun werk geen biofeedback meer nodig hebben om zichzelf in een optimale fysiologische toestand te brengen."

De bedoeling is dat andere doelgroepen die moeten beslissen onder druk, zoals brandweer- en ambulancepersoneel, de training ook kunnen gaan gebruiken.

Het project ‘Beslissingen Onder Druk’ krijgt subsidie vanuit de NWO-financieringsronde Human Capital: Professional Games for Professional Skills, dat is ontwikkeld om onderzoek te stimuleren naar de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills).
Het project is een direct uitvloeisel van het onderzoeksproject Police in-action, waarvoor Karin Roelofs in 2013 een Vici-subsidie van NWO ontving, en wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met serious game-expert Isabela Granic en stress-expert Floris Klumpers. De consortiumpartners zijn, naast deze onderzoekers van het Behavioural Science Institute: IJsfontein, Engine Co. 4 LLC (allebei uit de game-industrie), verzekeringsmaatschappij CbusineZ/CZ en De Nederlandse Politieacademie.
In totaal ontvingen vier projecten 2,6 miljoen euro subsidie binnen Human Capital, waarvan ruim 0,5 miljoen euro door publiek-private organisaties.