FME: vaart maken met de digitale toekomst van Nederland

De FME vindt dat het na de verkiezingen zaak is om snel een nieuw kabinet te vormen. “Vaart maken en investeren in innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie. Een Ministerieel Topteam om de digitalisering te coördineren in Nederland is daarbij noodzakelijk.”

"Wachten en hopen dat de wereld even stilstaat is in de digitale wereld geen optie", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. "De ontwikkelingen gaan zo snel, dat even niets doen betekent dat we het afleggen tegen landen die in hoog tempo werken aan een digitale toekomst. FME roept de politiek dan ook op om snel een kabinet te vormen om aan de slag te kunnen. De Nederlandse technologische bedrijven willen vooruit. Bij iedere begroting is het dan ook wenselijk om een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte aan te wenden voor digitalisering van bijvoorbeeld defensie, medische technologie, cybersecurity en onderwijs. Vaart maken op deze gebieden is cruciaal voor de Nederlandse economie." FME pleit om één miljard euro extra te investeren in onderzoek en innovatie. Digitalisering is daarin een rode draad.

Investeer in digitalisering en innovatie

De technologische industrie heeft invloed op bijna alle aspecten van ons leven. Technologie helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als zorg, energie, veiligheid en mobiliteit. Dat is van belang voor het welzijn van ons land. De technologie die de energietransitie mogelijk maakt, kan namelijk een economische groeimotor zijn – mits overheid en bedrijfsleven samen inzetten op een samenhangend en ambitieus industrie- en energiebeleid. De technologische industrie is de banenmotor van nieuwe banen. Het is dan ook cruciaal voor onze economie dat de technologiesector kan rekenen op daadkrachtig overheidsbeleid. Dezentjé Hamming: "De politiek heeft oog voor de kansen die de technologische sector biedt. Maar het is wel van groot belang dat nu forse stappen worden gezet op het gebied van digitalisering en innovatie in die industrie. Hier liggen de kansen voor banen van morgen voor alle lagen van de bevolking."

Ministerieel Topteam voor digitalisering

In de FME Industrieagenda 2016-2018 pleit FME voor het instellen van een Ministerieel Topteam voor digitalisering, als aanjager van de digitale toekomst. Nederland heeft een unieke uitgangspositie in de digitale revolutie. "Om de digitale ambitie waar te maken is zo’n topteam absoluut noodzakelijk. Dit topteam moet als versneller, versterker en verbinder de verantwoordelijkheid krijgen over onze digitale infrastructuur, digitalisering van het onderwijs, sociale innovatie, regelgeving en cybersecurity", aldus Ineke Dezentjé Hamming.