De eerste SmartBrick voor kademonitoring is gelegd

Smartbrick is een nieuwe IoT-sensor ontworpen voor betaalbare en nauwkeurige monitoring van civiele infrastructuur (kades, funderingen, gebouwen, etc.). De eerste SmartBricks van Althen zijn op dinsdag 12 oktober geplaatst op de locatie Proefbelasting Overamstel.

SmartBrick is ontstaan vanuit een innovatiecompetitie van de Gemeente Amsterdam, waar het de hoogste score behaalde uit 46 inzendingen. Het concept wordt momenteel gevalideerd, voordat het wordt uitgerold naar mogelijk 200 kilometer kades in Amsterdam.

Smartbrick detecteert en bewaakt helling en andere fysieke parameters en stuurt deze gegevens direct draadloos door naar een online controlecentrum. Volgens leverancier Althen is het uniek in zijn combinatie van nauwkeurige dagelijkse metingen, geïntegreerde AI en ultralaag stroomverbruik, waardoor een draadloos, eenvoudig te installeren, batterijgevoed en goedkoop meetsysteem ontstaat.

"Smartbrick is een low-cost, hightech, plak-and-play monitoringsapparaat dat grootschalig constructies kan monitoren en zo toekomstige instorting van kademuren en infrastructuur kan voorkomen", zegt Bernd Rietberg, Business Development Manager Althen Industrial IoT. "Door de opkomst van nieuwe elektronica en industriële IoT worden dit soort concepten toegankelijk en schaalbaar."

Proefbelasting Overamstel

Bij Proeftuin Overamstel wordt in november een kade gecontroleerd belast tot deze naar voren beweegt. "Het project biedt ontzettend veel waardevolle data voor onderzoekers om te begrijpen hoe kadefalen tot stand komt, en hoe dit tijdig kan worden voorspeld," zegt projectleider Erik Hutcheson. "Door het gecontroleerde belasten, kunnen rekenmodellen gevalideerd worden. Met dit model kunnen we straks heel precies voorspellen hoe kades bewegen en wanneer er risico optreedt en ingegrepen moet worden."

SBIR Monitoring van bruggen en kademuren

Medio 2020 nodigde de gemeente Amsterdam en RVO ondernemend Nederland uit om mee te doen met een Innovatiecompetitie voor monitoring bruggen en kademuren voor Gemeente Amsterdam (SBIR oproep). Er werd gevraagd om een innovatief voorstel in te dienen om het areaal kades en bruggen vaker, sneller en goedkoper te meten. Met in totaal meer dan 200 kilometer kade met zandlagen gefundeerde kadeconstructies, is het voor de gemeente essentieel om te weten welke kilometers prioriteit moeten krijgen.

"Momenteel worden bruggen en kademuren in onze stad op traditionele wijze gemonitord en bewaakt. Dit gebeurt op slechts circa 10% van de stad terwijl het overige deel niet zonder risico is." Aldus Casper van der Peet, technisch manager monitoring bruggen en kademuren van de gemeente Amsterdam en projectleider van de SBIR. "De SBIR is in het leven geroepen om innovatieve technieken en methodieken te ontwikkelen waarmee we in staat zullen zijn al onze bruggen en kademuren te monitoren, op een goedkopere en efficiëntere manier. Smartbrick is één van de vier winnende en veelbelovende technieken uit de SBIR die ons hopelijk verder kan helpen met deze opgave."

Zesenveertig partijen hebben zich in 2020 aangemeld bij de SBIR competitie. Acht partijen gingen door naar de eerste fase. In juli 2021 is bekend gemaakt dat Althen met drie andere partijen de competitie heeft gewonnen, waarbij Althen de hoogste score ontving. De oplossingen uit de competitie worden nu doorontwikkeld en in de praktijk getest. De laatste fase van het SBIR-traject duurt tot juli 2022, waarna SmartBrick verder uitgerold kan gaan worden in de gemeente Amsterdam.