Chinees-Nederlandse samenwerking voor onderzoek en innovatie

NWO en het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie (MOST) gaan samen investeren in internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschap, onder andere op het gebied van LED-technologie, halfgeleiders, duurzame nieuwe materialen, kwaliteit van de gezondheidszorg, voedselproductie en voedselveiligheid.

Binnen de onderzoeksprojecten van dit programma werken vier partijen samen: een Chinese industriële partner, een Nederlandse industriële partner, een Chinese academische onderzoeksinstelling en een Nederlandse academische onderzoeksinstelling. Op deze manier kunnen beide landen profiteren van elkaars sterktes om innovatie te versnellen.

De samenwerkingsvorm waarbij vier partijen (bedrijfsleven en wetenschap, ieder uit twee verschillende landen) hun krachten bundelen, is uniek. Binnen de projecten dragen alle partijen evenveel bij. In 2012 stelt NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor dit type samenwerking met China in totaal een miljoen euro beschikbaar voor ongeveer zes onderzoeksprojecten. De eerste aanvragen zijn inmiddels ingediend door Nederlands-Chinese consortia. Begin 2013 zullen de eerste projecten van start gaan binnen het zogeheten Hé-programma. Het Chinese karakter Hé (spreek uit ghuh) betekent ‘samenwerking’.

Volgende stap voor samenwerking

Nederlandse en Chinese wetenschappers en wetenschapsorganisaties werken al lange tijd samen. In overleg met het bedrijfsleven heeft NWO het Hé-programma opgezet om naast samenwerking tussen excellente onderzoekers ook samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren en zo gezamenlijk innovatie in beide landen een impuls te geven. Om dit te bekrachtigen tekenen NWO en het Chinese Ministry of Science and Technology (MOST) een samenwerkingsovereenkomst.

De onderzoeksprojecten binnen het Hé-programma moeten aansluiten bij de focusgebieden voor innovatie in Nederland en China. In Nederland zijn dat onder andere de topsectoren Chemie, High Tech en het topsectordoorsnijdende thema ICT. In mogelijke toekomstige projecten zullen ook andere thema’s aan bod komen. De voorstellen worden door NWO en MOST beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, kwaliteit van het consortium, internationale samenwerking, kwaliteit van het valorisatieplan en het valorisatiepotentieel.

De eerste ronde van het Hé-programma is een pilot om te bekijken of deze bundeling van krachten goed werkt. NWO is bezig om ook met andere landen, zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika dit type internationale programma’s voor samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven op te zetten.

bron: NWO