Zijn RFID sensoren voor beschermkappen op een (voedsel)machine verplicht?

In de Machinerichtlijn staat duidelijk omschreven dat een machine veilig moet zijn. Ook wat betreft hygiëne en voedselveiligheid tijdens gebruik van de machine. In hoeverre is een ontwerp als veilig te beschouwen als er bij de klant niet goed wordt gereinigd?

Er wordt in een aantal normen gesproken over het volledig aflassen van alle verbindingen (radius minimaal 3 mm). Dit maakt de machine onbetaalbaar en we zien het ook maar weinig in onze branche. Hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:

–    RFID sensoren zijn niet verplicht maar worden in de hygiënebranche gezien als alternatief voor interlock schakelaars. Immers elke hoek en tussenruimte kan een bron van niet-reinigbaarheid vormen. De RFID zijde van de sensor is immers contactloos en geseald in kunststofbescherming. De locatie en type van deze sensoren wordt beschreven in EN-ISO 14119:2013 en vooral ook in ISO/TR 24119:2015 indien deze sensoren in serie worden gezet.
–    Het thema hoe te kiezen tussen veiligheid (alles afschermen) en reinigbaarheid (alle schermen makkelijk openen tijdens bedrijf) wordt nader toegelicht in EN 1672-2: 2005+A1:2009. Als de risicobeoordeling correct heeft plaatsgevonden rekening houdend met het gedrag van de bediener op locatie en vervolgens wordt er niet schoongemaakt is dat niet voor rekening van de fabrikant. Bij het schoonmaken gaat het om die delen die in contact komen te staan met de voedingsmiddelen en de delen die door het schoonmaken zelf kunnen worden bevuild met het schoonmaakmiddel. Vergelijk het afspuiten van uw terras met een hogedrukreiniger; het terras is weliswaar schoon maar de ramen en muren in de buurt niet..

Tip is om de machine in te delen in foodcontact zones, splashzones en non-food zones; alleen in de foodcontact zones gelden de hygiënebepalingen.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV