Zelfstandigen en de Arbowet

Onlangs bracht de Inspectie SZW een brochure uit over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

In deze brochure is ondermeer te lezen aan welke verplichtingen van de Arbowet de zzp’er zich moet houden. Onder de Arbowet vallen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
Items als veilige machines, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen komen aan de orde.
Klik hieronder om de brochure te downloaden.

 Zelfstandigen en de Arbowet_tcm335-312427.