Wie wordt Maintenance Talent of the Year 2010?

De Verkiezing van het ‘Young Maintenance Talent’ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Industrielinqs Pers en Platform. NVDO, de Dutch Maintenance Association, is dé onafhankelijke associatie rond het vakgebied onderhoud. Opgericht in 1963 en met bijna 1700 leden (bedrijven en organisaties), de eerste en inmiddels het grootste onderhoudsplatform van Europa. De NVDO schrijft jaarlijks de wedstrijd Young Maintenance Talent of the Year uit.

We gaan op zoek naar dé man of vrouw tot 35 jaar die in zijn/haar korte carriére faam heeft gemaakt met projecten, publicaties, en een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het vak Maintenance. Doel van de wedstrijd is het versterken van het imago van onderhoud en van de young professional binnen dit vakgebied. Daarbij onderstrepen we de impact op het bedrijf, alsmede het carriéreverloop van de kandidaat.

Young maintenance professionals kunnen zichzelf voordragen, maar men kan ook voorgedragen worden door een ander, bijvoorbeeld door de leidinggevende, de organisatie of collega’s. Na de voordracht wordt contact opgenomen met de betreffende organisatie om na te gaan of het bedrijf of de instelling een dergelijke actie ondersteunt.

Meer info? Klik hier