Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Machinerichtlijn?

Per 29 december 2009 is de nieuwe Machinerichtlijn in werking getreden. Met die inwerkingtreding moest ook de Nederlandse implementatie van die richtlijn, het Warenwetbesluit Machines, daaraan worden aangepast.

De nieuwe Machinerichtlijn heeft medio 2006 haar definitieve vorm gekregen. Ondanks dat de Europese Commissie de bedoeling had om een richtlijn op te stellen, die alleen de bestaande Machinerichtlijn zou verduidelijken, zijn er toch een aantal nieuwe elementen toegevoegd.

Advocaten Michael Gerrits en Marieke Coumans schreven een artikel in de maart editie van het tijdschrift Journaal Warenwet, waarin ze ingaan op de vraag waarom een nieuwe Machinerichtlijn noodzakelijk was, wat de meest belangrijke wijzigingen zijn en wie er goed aan doet om hiervan kennis te nemen.

Lees hier het artikel.