Waar moet een automatisch aangedreven afscherming op een verpakkingsmachine aan voldoen?

Is men vrij in het kiezen van de snelheid en massa (impact) van de beweegbare afscherming op een verpakkingsmachine?

Vraag

Om ingrijpen in de bewegende delen van de sealmachine te voorkomen kan men volgens NEN-EN 415-3:2000 (Veiligheid van verpakkingsmachines – Deel 3: Vorm-, vul- en sluitmachines) kiezen voor het toepassen van een automatische bewegende afscherming.  Deze afscherming wordt onafhankelijk van andere bewegingen van de machine aangedreven. De afscherming beweegt weer op zijn positie na het producttransport en voordat de vorm- en sluitbewerking wordt uitgevoerd. De beweegbare afscherming werkt als blokkeerscherm en blokkeert in geopende positie de machinebewegingen. Deze kunnen alleen starten als veilig gedetecteerd is dat de afscherming weer volledig gesloten is. 
Hierbij wordt vermeld dat indien de kracht om de beweegbare afscherming te bewegen niet groter is dan 150 N, er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de snelheid of impact van de beweging. 
De vraag is dan: is men vrij in het kiezen van de snelheid en massa (impact) van de beweegbare afscherming?
 Figuur bij vraag 2-2018

Antwoord

Wat de norm EN 415-3 in artikel 5.7.5.8 zegt is dat er twee mogelijkheden zijn om het risico van letsel door beknelling/amputatie door de automatisch aangedreven schuifdeur te voorkomen:
  1. Toepassing van een veiligheidsdruklijst (pressure sensitive device EN 1760-2) die detecteert dat er een lichaamsdeel tussen de schuif en de opening zit. De beweging van de schuif moet dan worden gestopt of juist omgekeerd (indien dat geen gevaar oplevert).
  2. Door een krachtbegrenzing van de aandrijving van de schuif tot maximaal 150 N en de juiste afstand H volgens tabel 1 (zie hieronder: Uitbreiding EN 415-reeks). Tabel 1 geeft 5mm als maat aan.

Uitbreiding EN 415-reeks

De EN 415-reeks is sinds 2014 uitgebreid met een deel 10. In dit deel staat in Bijlage B een tabel met de maximum waardes voor inherent veilig ontwerp. Volgens EN 415-10 Bijlage B geldt bijvoorbeeld voor een vinger een maximale impact van 180 N. Met andere woorden er zit zeker een maximum aan snelheid en massa van de aangedreven beweegbare afscherming.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV