Vraag over vertaling gebruiksaanwijzing

Mag een vertaling van de oorspronkelijke handleiding ook gemaakt worden door de ontvangende partij? De ontvangende partij is dan degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert?

Volgens onderstaand artikel uit Bijlage I van de Machinerichtlijn moet er een handleiding geleverd worden in een officiële landstaal waar de machine op de markt wordt gebracht.

1.7.4.1 b) Wanneer een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” in de officiële taal of talen van het land van gebruik ontbreekt, moet een vertaling in die taal of talen worden verstrekt door de fabrikant of diens gemachtigde, dan wel door degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert. Deze vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”.

 

Vraag: Mag een vertaling van de oorspronkelijke handleiding ook gemaakt worden door diegene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert?

 

Antwoord:

De basistekst uit de Machinerichtlijn Bijlage I par. 1.7.4 is:

Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.

De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn gevoegd.

 

In afwijking hiervan hoeven onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor gespecialiseerd personeel dat in zeggenschap werkt van de fabrikant of diens gemachtigde, slechts in één door dat personeel begrepen taal van de Gemeenschap te worden verstrekt.

Kortom, als een fabrikant levert aan een ander land met een andere officiële taal moeten er twee taalversies worden geleverd. Een oorspronkelijke gebruiksaanwijzing en een vertaling daarvan. De fabrikant kan deze vertaling uitbesteden aan zijn gemachtigde (geldt bij fabrikant buiten Europese Unie) of een bedrijf (bijvoorbeeld importeur/handelaar) die de machine in het bewuste taalgebied introduceert. Kortom, deze verantwoordelijkheid ligt dus echt bij degene die verkoopt en niet bij diegene die koopt.

 

Een afwijkende taal is alleen toegestaan voor onderhoudsinstructies (uit de gebruiksaanwijzing) die bestemd zijn voor gespecialiseerd personeel dat in zeggenschap werkt van de fabrikant of diens gemachtigde. Deze mogen slechts in één door dat personeel begrepen taal van de Gemeenschap worden verstrekt. 

 

Dus, ALLEEN onderhoudsinstructies mogen onvertaald (alleen taal oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) blijven als het onderhoud daadwerkelijk door medewerkers van of in zeggenschap van de fabrikant wordt uitgevoerd. Voor al het onderhoud dat de medewerkers van de koper zelf uitvoeren dienen onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing te zijn opgenomen.

 

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:

FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland

Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  

E :   info@fusacon.nl 

P :   +31 (0) 347 352 519

F :   +31 (0) 877 843 520

W :  www.fusacon.nl