Vraag: Is scheiding van hydrauliek en elektrotechniek verplicht?

Is het toegestaan om hydraulische componenten van een machine onder te brengen in de elektrische schakelkast? Zo, nee in welk deel van de Machinerichtlijn of in welke Europese norm is dit vastgelegd?

Wij laten kleine persen door een bedrijf in India bouwen. De hydraulische unit van deze machine wordt samen met elektrische componenten in één kast gemonteerd. Nu is er tijdens een externe keuring de opmerking geplaatst dat dit niet meer is toegestaan. Als dat waar is zullen we de gehele constructie van de pers aan moeten passen.

Vra(a)g(en):

Is het toegestaan om hydraulische componenten van een machine onder te brengen in de elektrische schakelkast? Zo, nee in welk deel van de Machinerichtlijn of in welke Europese norm is dit vastgelegd?

Antwoord(en):

De scheiding van de hydraulische componenten en de elektrische uitrusting van de machine is terug te vinden in artikel 11.2.2 van Europese norm NEN-EN IEC 60204-1:2005.

11.2.2 Gescheiden aanleg of indeling in groepen
Niet-elektrische delen en toestellen die niet rechtstreeks bij de elektrische uitrusting behoren, mogen niet zijn geplaatst binnen het omhulsel dat schakelmaterieel bevat. Toestellen zoals elektromagnetische kleppen zouden moeten zijn gescheiden van andere elektrische uitrusting (bijvoorbeeld geplaatst in een apart compartiment).

De gewenste scheiding tussen niet-elektrische delen en schakelmaterieel berust op een aantal overwegingen*:

1. Onderhoud en afstellen aan niet-elektrische uitrusting hoeft niet noodzakelijk worden uitgevoerd door elektrotechnische deskundigen en/of elektrotechnisch onderrichte personen.

2. Defecten aan niet-elektrische uitrusting mogen geen invloed uitoefenen op elektrische uitrusting. Een gebroken of losgeschoten hydrauliek- of persluchtleiding kan door een zweepslag andere onderdelen beschadigen. Ook kan door lekkage kortsluiting worden veroorzaakt. Terwijl vervuilde lucht de lucht- en kruipweg negatief beïnvloedt.

3. Indien door een kortsluiting brand uitbreekt, dient deze zo veel mogelijk te worden beperkt. Als gevolg van hydrauliekolie of uitstromende lucht kan de brand juist worden aangewakkerd en zich verspreiden.

* Bron: Boek "Elektrische veiligheid van machines, NEN-EN-IEC 60204-1 verklaard", Uitgever: NEN

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN
E : info@fusacon.nl
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520
W : www.fusacon.nl