Verbetercheck Fysieke belasting

Met de Verbetercheck Fysieke belasting van 5xbeter kan men snel en effectief de belangrijkste risico’s van fysieke belasting inventariseren. Binnen enkele bedrijven is door de Verbetercoaches ‘proefgedraaid’ met de check. Zo ook bij Remeha in Apeldoorn.

Remeha is een CV-ketelfabrikant die nationaal én internationaal tot de grote spelers behoort. Sinds 2003 zijn er grote veranderingen doorgevoerd bij Remeha. André Masurel, trainer en opleider bij Remeha legt uit: “Lean Manufacturing is ingevoerd en dat heeft nogal wat gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering. Veiligheid en ergonomie zijn twee belangrijke speerpunten van deze methodiek. Iedereen is continu bezig met het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van de fysieke belasting. Dit is terug te zien in de maatregelen die genomen zijn op het vlak van fysieke belasting. Daarbij is het de medewerker die bottom-up mag en moet reageren.”
André geeft voorbeelden uit de praktijk: “Denk aan het ontwerpen van mallen, hulpgereedschap, speciale tools om werkzaamheden te verlichten, tilhulpen etc. Maar ook de mentaliteit is veranderd. Defect gereedschap wordt niet meer door de medewerkers geaccepteerd. Verbeteringen worden aangedragen door middel van een actiepuntenlijst. Aan collega’s worden tips gegeven om slimmer te werken.” 
Lees verder op de site van 5xbeter