Veilig onderhoud centraal bij lancering nieuwe campagne

Op 28 april lanceerde het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne ‘Veilig uitvoeren van onderhoudswerk’ voor 2010-2011. 28 april was de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Met de campagne wil het agentschap veilig onderhoud in Europa stimuleren. Maar liefst 20% van alle ongevallen op de Europese werkplek heeft te maken met onderhoudswerk. In sommige bedrijfstakken houdt zelfs meer dan de helft van de ongevallen verband met onderhoud.

Onderhoud is van essentieel belang om risico’s op de werkplek te voorkomen, maar voor de mensen die het onderhoudswerk uitvoeren, is dit werk zelf een riskante bezigheid. Naar schatting kan in Europa 10 tot 15% van alle dodelijke ongevallen op het werk worden toegeschreven aan onderhoudswerk. Daarom is het van cruciaal belang dat onderhoudswerk op correcte wijze wordt uitgevoerd en dat daarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers in acht wordt genomen.

De lancering van de campagne vond plaats in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, László Andor, ondersteunt de campagne van harte. "Onderhoud maakt deel uit van het dagelijkse leven op elke werkvloer en in elke sector. Dat 20% van de ongevallen op het werk verband houdt met onderhoud is te hoog. Dit toont aan dat er behoefte is aan een grotere bewustwording en meer inspanningen. Wij willen het aantal ongevallen in de Europese Unie de komende jaren met 25% verminderen. Deze campagne zal helpen mensen bewuster te maken van de risico’s die met onderhoud samenhangen. Daardoor worden in heel Europa levens gered en het brengt ons dichter bij onze algemene doelstelling van veiligere en gezondere werkplekken", aldus Andor.

Door slecht geleide onderhoudswerkzaamheden en -methodes neemt het risico van ongevallen, soms met dodelijke afloop, op de werkplek toe. Daarbij zijn werknemers op alle niveaus en verspreid over een breed scala aan bedrijfstakken betrokken. Een van de zwaarste ongevallen in zijn soort in Europa was de ramp met de Piper Alpha in 1988. Binnen enkele seconden veranderde het olie- en gasplatform op de Noordzee in een vuurzee en vonden 167 werknemers de dood. Het was een tragisch voorbeeld van de mogelijke gevolgen van inadequate onderhoudsmethodes.

In Nederland wordt de campagne uitgevoerd door het Nederlands Focal Point. Het Focal Point trapte op 28 april de campagne in Rotterdam af met een speciale bijeenkomst voor potentiële campagnepartners. Deze partners zijn nodig om samen met het Focal Point de boodschap van de campagne uit te dragen en zoveel mogelijk werkgevers en werknemers in Nederland te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de campagne is de Goede Praktijken Competitie. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op goede praktijkvoorbeelden van veilig uitvoeren van onderhoudswerk. Tijdens de conferentie op 25 oktober 2010, in de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, worden de twee Nederlandse winnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars krijgen 2.500 euro en een ticket voor een trip naar de Europese Good Practice Award-ceremony in Boedapest in het voorjaar van 2011.

Op de website van het Nederlands Focal Point vindt u o.a. meer informatie over de Goede Praktijken Competitie, u kunt de campagnegids en ander campagnemateriaal (presentaties, publicaties en promotiemateriaal) downloaden en u kunt zien welke campagneactiviteiten in Nederland plaatsvinden:
http://www.arboineuropa.nl/campagne