Tekort mbo ICT’ers loopt verder op

Het bedrijfsleven moet nú anticiperen op de te verwachten tekorten in de ICT. Dit stelt kenniscentrum Ecabo. Uit onderzoek van het kenniscentrum blijkt dat het tekort aan ICT’ers op mbo-niveau tot 2014 nog verder gaat oplopen, als er niets wordt gedaan.

Bedrijven moeten actie ondernemen door zittend personeel bij te scholen; door stages aan te bieden voor leerlingen en door mee te denken over, en mee te werken aan goed onderwijs. Er is nu vooral een tekort aan applicatieontwikkelaars en netwerkbeheerders, beiden op mbo-niveau 4. Door de vergrijzing lopen de tekorten echter, ook voor andere ICT-beroepen, hoog op.

Ecabo onderneemt zelf actie door de kansrijke beroepen applicatieontwikkelaar en netwerkbeheerder extra bij leerlingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast breidt het kenniscentrum haar ICT-expertpanel, dat meedenkt over ICT-opleidingen, verder uit naar 400 deskundigen uit het bedrijfsleven. Ook werkt Ecabo samen met brancheorganisaties, werkgevers, werknemers en onderwijs om ICT-opleidingen op mbo-niveau beter te positioneren.

Jaarlijks doet Ecabo onderzoek onder duizenden leerbedrijven en combineert deze gegevens met cijfers van het CBS, ROA en CPB. Dit levert een scherp beeld van de arbeids- en stagemarkt op.