Smart industry hype of realiteit?

Cyberphysical systems, industrial internet of things, Big Data, Industry 4.0, Smart Industry – het zijn allemaal relaief nieuwe termen, die aangeven dat zich binnen de industrie grote veranderingen voltrekken. Tijdens het seminar ‘Elektronicatrends in industriële toepassingen’ wordt er een link gelegd tussen belangrijke trends in de industrie. Om welke ontwikkelingen gaat? Welke rol speelt elektronica daarbij, bijvoorbeeld in het verzamelen, gebruiken en analyseren van data? Hoe zit het met de veiligheid? Wat verandert er voor de gebruiker, welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er in de industrie en welke technieken zijn hiervoor beschikbaar?

Het doel van Industrie 4.0 (Smart Industry in Nederland) is het realiseren van de intelligente fabriek (smart factory) in de vaak traditionele, huidige industrieën. Deze smart factory wordt gekenmerkt door flexibiliteit, resource-efficiëntie en ergonomie. Ook klanten en businesspartners worden steeds meer geïntegreerd in  business- en waardeprocessen. Om dit te bewerkstelligen fungeren cyber-fysische systemen en ‘Internet of Things’ omgevingen als technologische basis. Frank A. Maier (Chief Technical Officer Lenze SE) plaatst in de presentatie Industry 4.0: Hype or Reality? Industrie 4.0 in de historische context en legt uit waar met name de Duitse overheid activiteiten stimuleert om verbeterstappen te maken. Industrie 4.0 speelt in op belangrijke drivers in de industrie, zoals individualisering en het beschermen van resources,  maar het beschrijft ook een aanpak ván en eisen  áán toekomstige productiefabrieken en machines. Maier illustreert dat aan de hand van enkele lopende onderzoeken. Hij sluit de presentatie af met een aantal down-to-earth implementaties van intelligente technische systemen die als basis van Industrie 4.0 oplossingen kunnen worden gezien.

Aan de deelnemers daarna het oordeel: is Smart Industry of Industrie 4.0 een hype of realiteit?

Big Data: nieuwe kansen en nieuwe risico’s

In test- en meettoepassingen worden elke seconde van de dag steeds grotere hoeveelheden gegevens vergaard en opgeslagen. Zo wordt er elke 30 minuten dat een straalmotor van een Boeing-jet loopt, 10 terabyte aan data gegenereerd. Voor een enkele reis over de Atlantische Oceaan, kan een viermotorige Jjumbojet 640 terabyte aan data verzamelen. Vermenigvuldig dat met de meer dan 25.000 vluchten die perdag worden gevlogen, om een gevoel te krijgen van de enorme hoeveelheid gegevens die er ontstaan. Dat is ‘Big Data’. Het gaat niet langer over wie de meeste gegevens kan verzamelen, maar over wie het snelst zinvolle conclusies kan trekken uit de verzamelde gegevens. Big Data levert nieuwe uitdagingen op voor data-analyse en- integriteit, rapportage en het systeemonderhoud, dat gelijke tred moet houden met de xponentiële groei van data. William Baars (National Instruments) werpt licht op de zaak in zijn presentatie Wat betekent Big Data voor engineers?


Door Big Data en het ‘internet of things’ zijn machines, processen of totale fabrieken op afstand te monitoren en te managen. Nieuwe kansen – maar wat zijn de risico’s voor bedrijven, werknemers, individuele burgers en voor de democratie? De manier waarop privacy (en dus vrijheid en veiligheid) traditioneel verankerd is in onze wet, lijkt haaks te staan op de grondslagen van Big Data en het internet of things. Dat vraagt om nieuwe waarborgen voor de burger, en nieuwe verantwoordelijkheden voor de industrie en de overheid. Floris Kreiken (Bits of Freedom) gebruikt in zijn lezing Nieuwe kansen met nieuwe veiligheids- en privacyissues voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Slim?

Zijn slimme gebouwen nu wel echt zo slim? Een slim gebouw, van zorginstelling tot fabriek, heeft net zoals een mens, sensoren en actuatoren nodig. Een gebouw dat niet kan ‘waarnemen’ of er mensen aanwezig zijn, kan niet erg slim zijn. De eenvoudigste manier waarop gebouwen mensen kunnen observeren is via smartphones en dit betekent integratie met standaard elektronica in een smartphone, zoals Bluetooth en Wi-Fi. Technologie zoals Z-Wave, ZigBee, of andere gesloten protocollen, die niet aanwezig zijn op een smartphone, gaan een harde dobber krijgen. Consumentenelektronica (denk aan "bring your own device" in kantooromgevingen) gaat ook in fabrieken navolging krijgen. Dit betekent dat niet alleen gereedschap of producten kunnen worden gelokaliseerd, gevolgd, en opgespoord (zoals in het Europese onderzoeksproject Arum), maar ook dat bedrijfsprocessen zich aanpassen aan de aanwezigheid van mensen. Een slimme fabriek kent zijn werknemers,  betoogt Anne van Rossum (Almende / DoBots).

Ondergrondse olie- & gasreservoirs, pijpleidingen en radioactieve omgevingen zijn slechts enkele voorbeelden van moeilijk toegankelijke en/of gevaarlijke locaties waarin het moeilijk is om in-situ te meten, maar waarin informatie over de omgeving bijzonder relevant is om processen te begrijpen en materialen te inspecteren. Met Xploring  WiseMotes introduceert Incas³ een nieuw sensorconcept gebaseerd op zwermen van geminiaturiseerde autonome sensorsystemen die zelfs onder zware omstandigheden blijven functioneren. In tegenstelling tot Smart Dust technologie, hebben Xploring WiseMotes weinig onderlinge communicatie nodig waardoor ze uitermate geschikt zijn voor injectie en extractie in bovenstaande omgevingen. John van Pol (Incas³ Solutions) presenteert de Wisemotes in zijn lezing  Xploring WiseMotes – Go where no sensor has gone before.

Het bouwen van applicaties voor zakelijke/industriële Internet of Things toepassingen  (eerder bekend  als M2M) is een boeiend vak, dat in de praktijk veel technische en organisatorische uitdagingen met zich mee brengt. Door een de applicatie op een solide platform en technologie te baseren, worden de risico’s die ontstaan problemen tijdens het operationele bedrijf beheersbaar gemaakt. Rutger van Dalen (AnyBridge) illustreert dit in de presentatie De praktijk van het Industrial Internet of Things
a
an de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Elektronicatrends in industriële toepassingen

Vrijdagochtend 3 oktober, zaal Expedition,

8.30 … 12. 30 uur

Gratis toegang na registratie via http://wots.nl/