RI&E voor kleinere werkgever vereenvoudigd

Werkgevers met minder dan 25 werknemers hoeven vanaf 1 januari 2011 geen deskundige meer in te schakelen bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Wel moeten zij gebruikmaken van een erkend Risicoinventarisatie en Evaluatie-systeem van de branche. Ook moeten werknemers vanaf die datum de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien.

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met deze wetswijziging. De werkgever beschrijft in de Risicoinventarisatie de risico’s die het werk met zich mee kan brengen en de maatregelen die het bedrijf neemt. Elke werkgever is verplicht een Risicoinventarisatie op te stellen.

Verlaging lasten

De vereenvoudiging van de Risicoinventarisatie verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruikmaken van een in de cao opgenomen standaardmodel voor het opzetten van de Risicoinventarisatie, waren al vrijgesteld van toetsing door een deskundige.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsinspectie