Richtlijn inspectie van elektrische installatie met behulp van infraroodthermografie gepubliceerd

Ontwerp NPR 8040-1 ‘Inspectiemethode – Bepalen van de conditie van elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’ is voor commentaar gepubliceerd. Infraroodthermografie is een methode om in een vroeg stadium defecten in elektrische installaties te indiceren.

NPR 8040-1 beschrijft hoe met behulp van infraroodthermografie de conditie van elektrotechnische installaties kan worden bepaald. Op grond hiervan kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de betrouwbaarheid en veiligheid van elektrische installaties. De richtlijn geeft aanwijzingen voor het maken van warmtebeelden met behulp van een infraroodcamera, voor het bepalen van temperaturen en de interpretatie van de bepaalde temperaturen.

Betrouwbare beoordeling

Deze praktijkrichtlijn beschrijft, voor de interpretatie van de bepaalde temperaturen, twee verschillende methoden die in de dagelijkse praktijk bruikbaar zijn. Geadviseerd wordt deze strikt toe te passen. Alleen dan ontstaat een voldoende betrouwbare beoordeling.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2011 commentaar indienen op dit normontwerp via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Dit normontwerp is onderdeel van het pilotproject ‘Open normalisatie’ van NEN. Doel van het project is de betrokkenheid van marktpartijen zoals MKB, consumenten, kennisinstituten e.d. bij het normontwikkelingsproces te vergroten.

Meer informatie

Voor inhoudelijk informatie over ontwerp NPR 8040-1 ‘Inspectiemethode – Bepalen van de conditie van elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’ of over het normalisatieproces: drs. Monique Bosboom, e-mail elektrische-installaties@nen.nl .