Restriction of Hazardous Substances

Het begrip RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Het moet het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie verminderen. Iedere lidstaat van de EG kan een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.

De volgende stoffen vallen onder de richtlijn:

PBB en PBDE zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

Externe links

Bron: "http://nl.wikipedia.org/wiki/RoHS"