Proef met LED-verlichting in Breda

Eind maart start de gemeente Breda een proef met LED-verlichting in de Zonnebekestraat. Dat gebeurt mede op verzoek van een aantal bewoners uit deze straat. Het gaat in deze proef, die drie maanden duurt, om de nieuwste techniek met de meest energiezuinige straatverlichting.

Wethouder Willems: We waren al eerder van plan een nieuwe proef te doen. Na contact met bewoners hebben we voor de Zonnebekestraat gekozen. De bewoners deden dat verzoek in het kader van de deelname van hun straat aan het Klimaatstraatfeest. Een landelijke actie waarmee energiebesparing wordt gestimuleerd. Momenteel staat de Zonnebekestraat vierde op de ranglijst, na eerder zelfs eerste gestaan te hebben. Door deelname aan de proef worden extra klimaatpunten toegekend.
Tijdens de proef verwijdert de gemeente de huidige verlichtingsarmaturen van de lichtmasten en vervangt die door LED-verlichtingsarmaturen en ook vervangt ze de verouderde lichtmasten door nieuwe.

Mening
De gemeente wil de mening van de bewoners weten over hun beleving van deze straatverlichting alvorens die toe te passen in nieuwbouwplannen. Voorafgaand aan de proef worden de bewoners geënquêteerd over de huidige situatie. Drie maanden na de plaatsing van de LED-verlichting volgt een tweede enquête om hun mening over de nieuwe verlichting te peilen.

De proef in de Zonnebekestraat is de derde die in Breda gehouden wordt. De eerste LED-proef vond vorig jaar in dezelfde periode plaats. Het ging toen om de straten Achtervang, Bijvang en Uitvang.
Hier zijn drie verschillende verlichtingsarmaturen getest. Technisch kwamen die er goed uit, maar de bewoners waren niet tevreden over de lichtkleur en de lichtsterkte. Door toepassing van andere armaturen is daar wat aan te doen.
De tweede LED-proef is onlangs gestart in het nieuwbouwwijkje Rochussenstraat en Verschuurstraat. Hier is het armatuur dat er in de eerste proef het beste uitkwam definitief toegepast. De belevingsenquête voor deze proef vindt begin april plaats.