Overheid waarschuwt bedrijven voor REACH

Het ministerie van VROM is deze maand begonnen met een bewustwordingsoffensief bij afnemers van (grond)stoffen. Het doel van het ministerie is om iedereen na te laten gaan of de stoffen waarmee ze werken na 1 december nog wel geleverd worden.

REACH, de Europese chemicaliënwet, verplicht producenten en importeurs van chemicaliën dat zij de stoffen waar zij mee werken registreren. Doen zij dat niet, dan mogen zij deze stoffen ook niet meer verkopen. Het Europese chemicaliënagentschap ECHA (waar stoffen geregistreerd worden) en de Nederlandse overheid vragen bedrijven die stoffen moeten registreren om dit ook echt te doen.

Lijst

Volgens VROM zijn er signalen dat sommige Nederlandse importeurs en producenten hun stoffen niet registreren. Afnemers worden daarom met klem opgeroepen na te gaan of zij hun grondstoffen na 1 december nog kunnen krijgen. Het gaat hierbij om stoffen die in grote hoeveelheden geproduceerd worden, en om specifieke categorieën gevaarlijke stoffen. Andere stoffen komen later aan de beurt. Om afnemers te helpen heeft het ECHA een lijst gepubliceerd met de stoffen waarvan de voorgenomen registratie bij dit agentschap bekend is.

Moeizaam

VNCI-beleidsmedewerker stoffen Dirk van Well is voorzichtig positief over de voortgang van de uitvoering van REACH door VNCI-leden. "Uit 2 peilingen die we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd, bleek dat de meeste bedrijven op koers liggen. Maar bedrijven lopen op dit moment op hun tandvlees. Ook onze leden hebben te maken met communicatieproblemen in de SIEF’s (overleggroepen van bedrijven die dezelfde stof willen registeren – red) waaraan ze deelnemen. Daarnaast hebben ze te maken met een gigantische werkdruk omdat voor 1 december ook de veiligheidsinformatiebladen en etikettering van stoffen moeten zijn aangepast. Bovendien moet voor die tijd ook informatie over indeling en etikettering worden gemeld aan het ECHA."

Bron: VNCI