Online toolkit wijst werknemers en werkgevers op gevarenpictogrammen

EU-OSHA heeft een nieuwe toolkit geïntroduceerd, die de aandacht vestigt op de veranderingen in de etikettering van chemische stoffen.

De toolkit helpt werkgevers en hun werknemers zorgvuldig met gevaarlijke stoffen om te gaan en veilig te werken. 

De nieuwe online-toolkit bevat onder meer de film: ‘Gevaar: chemische stoffen!’, een affiche en een folder. De centrale figuur is ‘Napo’, de held in een reeks tekenfilms waarmee op een grappige manier aandacht wordt gevraagd voor het aspect van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Geleidelijk aan worden in de lidstaten nieuwe gevarenpictogrammen voor chemische producten ingevoerd, als onderdeel van een wereldwijd geharmoniseerd systeem, maar uit recent onderzoek van het Europees Agentschap voor chemische stoffen blijkt dat veel pictogrammen niet worden herkend of niet goed worden begrepen. De kit herinnert werkgevers en hun werknemers aan de nieuwe waarschuwingstekens en helpt hen de betekenis ervan te begrijpen zodat ze veilig kunnen blijven werken.

Voor meer info, klik hier