Norm brengt explosieveiligheid en SIL bij elkaar

Explosies gaan vaak gepaard met grote schade. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel geïnvesteerd wordt in veiligheidsvoorzieningen om explosies te voorkomen. Functionele werking en betrouwbaarheid van deze voorzieningen dienen hierbij voorop te staan.

De nieuwe norm NEN-EN 50495 brengt explosieveiligheid en functionele veiligheid / betrouwbaarheid (uitgedrukt in Safety Integrity Levels, SIL) bij elkaar.

Beveiligingsmaatregelen tegen ontstekingsbronnen

Nieuw in dit kader is de Europese norm NEN-EN 50495. Bovenop de bepalingen uit de 60079- en 61241-reeksen voorziet deze norm in voorschriften voor elektrische beveiligingsmaatregelen, om de risico’s te verminderen dat elektrische voorzieningen in explosieve omgevingen ontstekingsbronnen kunnen worden.
Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen voor directe temperatuurbewaking van de te bewaken component zelf (zoals een PTC thermistor in een elektromotor), maar ook voorzieningen om de processen te bewaken zodat oververhitting niet kan voorkomen vallen hieronder (denk aan niveaubewaking tegen drooglopen van een dompelpomp of beveiliging tegen overladen van een accu).

Functionele veiligheid en betrouwbaarheid

De geboden veiligheid van dergelijke voorzieningen staat of valt met de functionele werking en de betrouwbaarheid hiervan. NEN-EN 50495 brengt een methode om deze betrouwbaarheid te onderzoeken, bepalen, beproeven en vast te leggen. Hiermee slaat deze norm de brug tussen de bepalingen uit de 60079- en 61241-reeksen voor explosieveiligheid, en de aanpak volgens ‘Safety Integrity Levels (SIL)’, beschreven in de normenreeks NEN-EN-IEC 61508 (‘Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/ programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid’) of meer bijzonder de reeks NEN-EN-IEC 61511 (betreffende functionele veiligheid in de procesindustrie) of de normen NEN-EN-IEC 62061 en NEN-EN-ISO 13849-1/-2 (betreffende functionele veiligheid van machines en machinebesturingen).

Geharmoniseerde norm

Door toepassing van NEN-EN 50495 voldoet u aan de relevante essentiële eisen van de Europese ATEX 95 richtlijn (EC Directive 94/9/EC), de richtlijn voor explosieveilige producten, en hiermee ook aan de hieraan gerelateerde Nederlandse wetgeving.

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie is verkrijgbaar bij NEN Elektrische installaties, Johan van Velthoven, e-mail: johan.vanvelthoven@nen.nl.