Modificatie aan machine: moet ik nu opnieuw CE-markeren?

Is het toepassen van alleen mechanische beveiligingen met noodstoppen nog wel voldoende voor onze gemodificeerde machine?

Vraag:

In één van onze behangdruklijnen zit een module om te embossen (diepdrukken met een gravurewals). Hiervoor moeten we in verband met een modificatie een nieuwe opzet maken ten aanzien van CE-veiligheid. De vraag is of het toepassen van alleen mechanische beveiligingen met noodstoppen nog wel voldoende is? De module is namelijk een open constructie.

Antwoord:  

Een modificatie op een bestaande machine is soms nodig vanwege veranderde productiewensen. De betreffende modificatie geeft aanleiding tot een nieuwe opzet van de ‘CE-veiligheid’. U vraagt zich hierbij af of toepassing van alleen mechanische beveiligingen op dit moment nog toereikend is. 
Allereerst moet gezegd worden dat een noodstop slechts een ondersteunende veiligheidsfunctie is en nooit ter vervanging van primaire beschermende maatregelen mag worden gebruikt. Voorbeelden van primaire beschermende maatregelen zijn: blokkeerschermen (hek met beveiliging), lichtschermen en veiligheidsmatten e.d. 
Tevens is het belangrijk om na te gaan of de wijziging ingrijpend is, omdat in dat geval het volledig CE-traject gevolgd moet worden en uiteindelijk de CE-markering aangebracht dient te worden. Zie ook een ander artikel op engineersonline: http://www.engineersonline.nl/artikelen/id980-nieuwe-ce-markering-bij-ingrijpende-aanpassing-machine-.html
Als het geen ingrijpende aanpassing is, dient de machine te (blijven) voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen en is (hernieuwde) CE-markering niet noodzakelijk. 
Daarnaast is het belangrijk dat uw bedrijf beoordeelt wat de huidige ‘stand der techniek’ van een dergelijke machine voorschrijft. Dit kan door op zoek te gaan naar een mogelijke “machine-specifieke” C-norm voor de machine. Een dergelijke C-norm beschrijft in hoofdstuk 5 altijd de risicoreducerende maatregelen en de eisen die hieraan worden gesteld. Deze informatie is opgesteld door fabrikanten en veiligheidsspecialisten uit de branche en biedt dus een schat aan praktische informatie. Een handig document dat fabrikanten kan helpen bij het bepalen van de toepasselijke normen is “ADV 9”. Zie de volgende link: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/ADV-92012-nl.htm