Merkgebruik na einde octrooilicentie

Q: Wij hebben een exclusieve octrooilicentie gegeven. De licentienemer heeft voor het apparaat een eigen merk geregistreerd. De licentie loopt binnenkort af en hij wil niet verlengen. Hij wil het merk gaan gebruiken voor een ander apparaat: dat van onze grootste concurrent! Dat apparaat doet (ongeveer) hetzelfde, maar valt helaas niet onder ons octrooi, zodat we dat apparaat niet kunnen verbieden. Wel vinden we het vervelend als zo de goodwill die in feite aan ons apparaat hing, nu wordt ‘meegenomen’ naar het apparaat van de concurrent. Kan dat zo maar?

A: Over een soortgelijke kwestie is onlangs nog een interessante uitspraak verschenen. De octrooihouder mocht de naam blijven gebruiken, de voormalig licentienemer niet meer. Een beroep op het merk werd zelfs als ‘misbruik van recht’ gezien door de rechter.

Vragen? Maak gebruik van ons gratis spreekuur IE-ICT-Techniek.

Mr. Hub Dohmen
Dohmen advocaten
twitter
LinkedIn