Meerjarenplan ISZW: ‘Aandacht arbozorg binnen bedrijven moet vergroot’

Maandag 18 september heeft de Inspectie SZW het Meerjarenplan 2013-2014 en het Jaarplan 2013 aan het Parlement aangeboden. Daarmee zijn ze openbaar geworden.

Het toezicht op naleving van arbozorgverplichtingen (zoals RI&E, BHV, contracten met arbodiensten) is een belangrijk onderwerp. Vanaf 2013 zal dit thematisch worden aangepakt. De komende jaren legt de Inspectie meer nadruk op de organisatorische en systeemverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De reden hiervoor is dat bedrijven deze verplichtingen niet altijd meer naleven. Dat remt de zelfwerkzaamheid van bedrijven. Met een themagerichte aanpak op de systeemverplichtingen wil de Inspectie de aandacht voor arbozorg binnen bedrijven vergroten.
In de sectoren en aandachtsgebieden: bouw (inclusief grond-, weg- en waterbouw), asbestsanering, metaalverwerkende industrie en marktoezicht en veilige producten gaat de Inspectie de toezichtcapaciteit verhogen.
Klik hier  voor meer info.