MBO-diploma kost relatief het meest

Hoe langer de opleiding, hoe duurder het diploma. Toch hangt de prijs van een diploma veel meer af van de vooropleidingen die leerlingen volgen dan van de studieduur. Vooral het diploma MBO-BBL (ofwel het voormalige leerlingwezen) kost hierdoor relatief meer dan andere diploma’s.

Het duurste einddiploma is een mastersdiploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo). Dat kostte in 2007 bijna 142 duizend euro. De prijs van een diploma hangt af van de jaarlijkse kosten van de gevolgde opleidingen en van het aantal jaren voordat het diploma op zak is. Voor bijvoorbeeld een mastersdiploma verblijft een leerling ongeveer 21 jaar in het onderwijs en komt de prijs per studiejaar uit op 6,7 duizend euro.

Diploma BBL kost relatief meer dan mastersdiploma

Een diploma van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO is sneller gehaald dan een mastersdiploma, maar relatief hoger in prijs. Over een diploma BBL deden leerlingen in 2007 gemiddeld 16 jaar. De prijs voor dit diploma lag gemiddeld op 129 duizend euro. Dat komt neer op 8,3 duizend euro per studiejaar. Dat is hoger dan voor het mastersdiploma.

Het prijsverschil zit vooral in de opleidingsroute. Voor het diploma BBL is het volgen van beroepspraktijkvorming vereist, terwijl de weg naar het mastersdiploma vaak via het minder prijzige vwo loopt.

Route maakt vooral verschil bij BBL

Bij het diploma BBL speelt vooral ook mee dat leerlingen niet allemaal dezelfde route nemen naar een einddiploma. Een MBO-opleiding kan direct na het VMBO gevolgd worden, maar bijvoorbeeld ook via het speciaal basisonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs van het VMBO. Door de omwegen kost de gemiddelde route naar het diploma BBL diploma 17 duizend euro meer dan de standaardroute. Het prijsverschil tussen de standaard en de gemiddelde route is het grootst bij het diploma BBL.

De standaardroute door het onderwijs, ofwel de rechtstreekse route, is voor alle diploma’s goedkoper dan de gemiddelde route met al zijn omwegen. Die omwegen vergen meer tijd en lopen bovendien vaak via allerlei speciale vormen van onderwijs die meer kosten. Deze dragen echter wel bij aan een groter aantal geslaagden.

Hugo Elbers, CBS