LED-licht stelt patiënten in MRI-scanner gerust

Naarmate LED-licht op meer plaatsen verschijnt, komen meer van de voordelen naar voren. Bijvoorbeeld in de medische sector.

In een ziekenhuis in Spanje vroeg men zich af hoe men de patiënten in de nauwe tunnel van de MRI-scanner beter op het gemak kon stellen. Dat is van belang voor het welzijn van de patiënt en tevens voor het rendement van de scanner. Patiënten moeten namelijk volledig bewegingsloos blijven, tijdens de scan. Een gunstig effect gaat uit van de nieuwe aangebrachte LED-verlichting van Philips. De patiënt mag zelf de gewenste kleur van het licht uitkiezen. Bovendien schijnt het licht op een zodanige wijze langs de wand, dat de ruimte een sfeer van geborgenheid krijgt.