Laagfrequent magnetische afscherming

Holland Shielding Systems heeft een nieuw materiaal ontwikkeld, MuFerro 6800, voor het afschermen van laagfrequente magnetische velden. Deze velden worden veroorzaakt door installaties waardoor hoge stromen vloeien, bijvoorbeeld transformatorruimtes, bovenleidingen, busbar-systemen, schakelkasten en in de nabijheid van hoogspanningskabels.

De frequentie van dergelijke  magnetische velden is dan ook vaak 50 of  60 Hz. Het nieuwe materiaal is geschikt voor magnetische afscherming in een frequentiegebied van 10 Hz tot 100 kHz. Het combineert  permeabiliteits-  en verzadigingskarakteristieken die het uitermate geschikt maken voor het afschermen van laagfrequente magnetische velden.

Waarom afschermen

Magnetische velden vormen volgens recente publicaties een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bij blootstelling aan magnetische velden van > 300 nT of  0,003 gauss de kans op leukemie bij kinderen toeneemt. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat mensen nabij hoogspanningskabels een hogere kans hebben om aan Alzheimer te overlijden. Daarnaast zijn er tal van gezondheidsklachten die worden geassocieerd met blootstelling aan magnetische velden, bijvoorbeeld hoofdpijn, depressie en slapeloosheid. Beleidsadvies van VROM aan gemeenten is dan ook bij nieuwe situaties (bijvoorbeeld hoogspanningslijnen) onder de 0,4 μT te blijven. Ook het landelijk centrum medische geneeskunde adviseert blootstelling aan magnetische velden hoger dan 0,4 μT = 400 nT te vermijden.

.

Naast negatieve effecten op de gezondheid kunnen sterke magnetische velden ook elektronica in de directe omgeving verstoren of zelfs onherstelbare schade toebrengen. Magnetische velden verstoren gevoelige metingen in ziekenhuizen of laboratoria.

Toepassingen van MuFerro 6800

  • traforuimtes (al dan niet inpandig);
  • elektriciteitcentrales;
  • aluminiumsmelterijen;
  • hoogspanningslabs;
  • nabij tram, trein en metro tracés
  • alles waar hoge stromen magnetische velden veroorzaken

Holland Shielding Systems kan de magnetische afscherming realiseren zelfs nadat de transformator is geplaatst. Voor het afschermen van gehele gebouwen of ruimtes wordt het afschermende materiaal aangebracht op muren plafond en vloer. Dit beschermt zowel mensen als elektronica.

Metingen

Alvorens de afscherming te plaatsen kan een site survey (magnetische veldsterktemeting) worden uitgevoerd. Tijdens deze meting wordt vastgesteld wat het heersende magnetische veld is en wordt de waarschijnlijke bron gelokaliseerd. De meetresultaten worden in een rapportage uitwerkt.

Voorbeeldproject

Een van de klanten van Holland Shielding werd door ruimtegebrek gedwongen een werkplek creëren in een ruimte die voorheen als opslagruimte werd gebruikt. De ruimte was echter gesitueerd boven enkele transformatorruimtes. Nadat de magnetische velden werden opgemerkt door flikkerende beeldschermen werd gevraagd om een meting uit te voeren. Hieruit bleek dat de magnetische veldsterkte ver boven de voorgestelde norm lag en 750 nTesla bedroeg. Het magnetische veld werd gereduceerd door een hoed-constructie van MuFerro 6800 tot 80 nTesla.