Engineering Event Safety: al meer dan 100 deelnemers

Uitgeefgroep Engineering van Mybusinessmedia organiseert op 27 april a.s. in het Evoluon te Eindhoven het Engineering Event: Safety, een interactief evenement speciaal voor ontwerpers, constructeurs en engineers in de maakindustrie/machinebouw, dat geheel in het teken staat van de gevolgen van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Tijdens het event, waar zich inmiddels al meer dan 100 deelnemers voor hebben ingeschreven, komen onderwerpen aan de orde als de aansprakelijkheid van de deelmachineleverancier (niet voltooide machines); risicobeoordeling; de nieuwe eisen ten aanzien van gebruiksaanwijzingen en technische documentatie; inkoopspecificaties; de handhaving van de Machinerichtlijn; veiligheidsbesturingen; PL en SIL. Als sprekers zullen optreden Paul Hoogerkamp (Mecid en tevens dagvoorzitter), Nick de With (Fusacon), Lindsay Hopmans (FME-CWM), Mat Lejeune (Arbeidsinspectie), Peter de Klerk (EMO) en Harry Krosse (D&F). 

Safety-doctors

Behalve als spreker zullen deze specialisten ook als safety-doctor optreden. Samen met enkele andere Safety-doctors met elk hun eigen specialisme, zullen zij aanspreekbaar zijn voor de bezoekers voor vragen en specifieke problemen op het gebied van de machineveiligheid. Dat gebeurt vooral tijdens expertsessies op de Safety-markt, die parallel aan de lezingen wordt gehouden en waarop vijftien bedrijven hun producten en diensten op het gebied van de machineveiligheid zullen presenteren en demonstreren.

De volgende Safety-doctors zullen aanwezig zijn:

– Paul Hoogerkamp, Mecid: EN-ISO 14121-1 Risicobeoordeling

– Lindsay Hopmans, FME-CWM: Productaansprakelijkheid

– Pouw Jongbloed, ROVC: EN 954-1 en EN-ISO 13849-1/Veiligheidsbesturingen

– Mat Lejeune, Arbeidsinspectie: Markttoezicht/Handhaving Richtlijnen

– Harry Krosse, D&F: Veiligheidsbesturingen/PL en SIL

– Peter de Klerk, EMO: Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG

– Bert Stap, ESV-Groep: Voltooide/niet voltooide machines

– Nick de With, Fusacon: Samenstellen van machines/Productielijnen

– Rob Wouters, DARE!: Laagspanningsrichtlijn

– Vladimir Dragosavic, Normcommissie Elektrische Veiligheid van Machines: Manipulatie van veiligheid

Q&A-learnshops

De middag is gereserveerd voor drie interactieve Q&A-learnshops van anderhalf uur, waarin de verdieping wordt gezocht en waar middels concrete voorbeelden, praktijkcases en vragen van deelnemers, inzichtelijk wordt gemaakt waar de valkuilen liggen in het hier en daar onherbergzame gebied van de nieuwe Machinerichtlijn, de risicobeoordeling en PL en SIL. Aan het slot van de dag is er een afsluitend forum gepland waar de Safety-doctors de overgebleven vragen beantwoorden.

Deelname aan het Safety Event kost € 69,-. Abonnees van de Constructeur, a&b en Elektro-Data betalen € 49,-.

Inlichtingen en aanmelding:

www.engineersonline.nl/safetyevent

Programma

8.45 uur  Ontvangst

9.30 uur  Opening door dagvoorzitter Paul Hoogerkamp

9.35 uur  De Machinerichtlijn en productaansprakelijkheid: het juridische kader

Lindsay Hopmans, Vereniging FME-CWM, Zoetermeer

– Wat is het doel en de systematiek van de Machinerichtlijn?

– Hoe wordt de Machinerichtlijn toegepast op de samenbouw van complexe installaties?

– Hoe wordt de Machinerichtlijn toegepast op in gebruik zijnde machines?

– Hoe past productaansprakelijkheid hierin?

10.15 uur  De kaders van de nieuwe Machinerichtlijn, wat verandert er nu echt?
Paul Hoogerkamp, Mecid BV, Voorst
De nieuwe Machinerichtlijn bevat een aantal wijzigingen die voor zowel machinebouwers als voor eindgebruikers ingrijpende gevolgen zullen hebben. Voorbeelden zijn de aanscherping van taken en verantwoordelijkheden van de deelmachine (IIB) leverancier; de veiligheid van complexe samengestelde machines en de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen; de nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid uit bijlage I van de nieuwe Machinerichtlijn.

– Wat zijn consequenties van deze en andere wijzigingen?

– En wat zijn de meest voorkomende valkuilen?

11.00 uur  Safety-markt + koffie + sessies safety-doctors

11.40 uur  Hoe kan ik door aanscherping van inkoopspecificaties mijn risico’s verkleinen?

Nick de With, Fusacon BV, Vianen

– Hoe kunnen toeleveranciers middels betere CE-inkoopspecificaties geprikkeld worden de noodzakelijke informatie te leveren?

– Wat verandert er ten aanzien van het Technisch Dossier, in het bijzonder van een productielijn (samenstellen van machines)?

– Waar bestaat het Technisch Dossier dan uit, behalve uit de gebruiksaanwijzingen en EG Verklaringen van Overeenstemming?

– Hoe voer ik bij samenstellen van machines een risicobeoordeling en -reductie uit?

12.25 uur  Markttoezicht, de nieuwe aanpak van de Arbeidsinspectie

Mat Lejeune, Expertisecentrum Markttoezicht, Arbeidsinspectie, Den Haag

Voor de handhaving van de richtlijnen heeft de Arbeidsinspectie sinds 2010 gekozen voor een nieuwe aanpak die zich richt op risico-sectoren.

– Wat houdt deze nieuwe aanpak in?

– Welke rol speelt markttoezicht hierbij?

– Welke rol speelt productveiligheid?

– Wat betekent de New Legal Framework in de praktijk?

– Hoe kijkt de Arbeidsinspectie aan tegen tekortkomingen in normeringen?

13.05 uur  Lunch + Safety-markt + sessies Safety-doctors

14.00 uur  Parallelle learnshops

1. De nieuwe Machinerichtlijn in de praktijk (case) door Peter de Klerk, Emo + Pouw Jongbloed, ROVC

2. Risicobeoordeling in de praktijk (case) door Paul Hoogerkamp, Mecid

3. PL en SIL in de praktijk (case) door Harry Krosse, D&F + Nick de With, Fusacon

15.30 uur  Safety-markt + thee/koffie + sessies Safety-doctors

16.15 uur Plenaire vragenronde met de Safety-doctors

17.00 uur  Afsluiting

Safety-markt exposanten:

B & R, Bachmann, DARE!, ESV-Groep, Euchner, Festo, Inrato, Leuze Electronic, Omron, Pilz, Rockwell Automation, Rexroth Bosch Group, Schmersal, Sigma Control, Troax.