Dubbele Top-5 voor arbeidsaanbieders

Wat moeten detacheringsbedrijven doen om arbeid en klandizie te werven?

A. Top-5 voor het werven van arbeid

1. Goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn een ‘must’;

2. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (auto, PC) al evenzeer;

3. Verzorg al dan niet in samenwerking met hogescholen en universiteiten gerichte opleidingstrajecten, zowel qua basis (combinatie leren/werken) als ‘tussendoor’ (bijscholen);

4. Zorg voor uitdagend werk met afwisseling;

5. Schep een prettige atmosfeer (collegialiteit, sociale omgang; het is vrij makkelijk om dit aspect te onderschatten).

De nadruk dient te liggen op 3 en 4; 1, 2 en ook 3 zijn min of meer een vanzelfsprekendheid geworden.

 

B. Top-5 voor klandiziebehoud en -uitbouw

1. Wees geen ‘gatenvuller’ van openstaande vacatures, maar een strategische partner;

2. Zorg voor weinig verloop in het personeel (zie boven hoe dat te doen);

3. Spreek de bereidheid uit om ‘hoeder te zijn over kennis’ en deze kennis goed te documenteren;

4. Maak lange-termijnplannen met de klant om de capaciteit zo vroeg mogelijk in te plannen (‘forecasting’), een effectieve methode om personeelskrapte voor te zijn;

5. Denk aan het kostenaspect.