Colleges op je iPod

Als eerste Nederlandse universiteiten stellen de Open Universiteit en TU Delft vanaf 2 februari 2010 gratis kennis beschikbaar via iTunes U van Apple. Met de lancering van hun aanbod op iTunes U, tijdens het E-learning congres in Eindhoven, zetten de universiteiten de volgende stap in hun beleid, dat is gericht op het bieden van open leermaterialen. Hiermee scharen de twee universiteiten zich tussen internationaal gerenommeerde universiteiten als Stanford University, Harvard en Oxford University, UC Berkeley en MIT, die ook op iTunes U publiceren.

De TU Delft en de OU stellen via dit innovatieve platform collegeopnames, leermiddelen en studiematerialen beschikbaar over zeer diverse onderwerpen. Deze audio- en videobestanden kan de ontvanger altijd en overal bekijken of beluisteren op Mac, PC, iPod en iPhone. Collegelid Cees Brouwer van de OU: "Met behulp van iTunes U stellen wij een deel van ons hoogwaardige, academische onderwijsmateriaal op een zeer toegankelijke manier beschikbaar voor een ieder, die hiervan kennis wil nemen. Het is een nieuw, eigentijds distributiekanaal, waarvan wij als OU graag gebruik maken." Paul Rullmann, lid van het College van Bestuur van de TU Delft, vult aan: "Onze aanwezigheid op iTunes U ligt in het verlengde van onze Open Course Ware activiteiten, waarin we, met de OU, al jaren voorop lopen. Met het ontsluiten van onze colleges en lezingen dragen we, naast het gemak voor onze eigen studenten, bijaan de kennisontwikkeling van de maatschappij. Het is een van de kerntaken van een universiteit."

Ook via mobieltje

Onderwijs via pod- of vodcast is voor de nieuwe generatie studenten, die opgegroeid is met internet, een krachtig bijkomend medium. Paul Rullmann, TU Delft: "De ervaring leert dat studenten de colleges die ze kunnen terugkijken, vooral als naslagwerk gebruiken. Op die manier kunnen ze zich tijdens het daadwerkelijke college concentreren op wat er gezegd wordt en hoeven ze niet druk mee te schrijven. Bovendien blijft fysiek aanwezig zijn nuttig (omdat je dan vragen kunt stellen) en leuk (vanwege de contacten met medestudenten en docenten)."

Voor beide universiteiten geldt dat het aanbod slechts een begin is en dat er nog meer komen gaat. Het uiteindelijke doel voor de OU is om via iTunes U meer materiaal, waaronder ook opdrachten aan studenten door te geven via podcasts en vodcasts. Op iTunes U is materiaal te vinden van alle studierichtingen, die de OU op dit moment biedt, te weten Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Informatica, Bedrijfskunde, Milieu-natuurwetenschappen, Onderwijskunde en Algemene cultuurwetenschappen. De site staat op www.ou.nl/itunesu.

 

De content van de TU Delft concentreert zich in eerste instantie op colleges rondom Civil Engineering & Water, Architecture, Electrical Engineering en Aerospace Engineering. Zo is het volledige bachelorvak Inleiding Watermanagement opgenomen. In het komende jaar zullen daar vele colleges bijkomen. De TU Delft wil toe naar een systeem waarbij colleges automatisch worden opgenomen en direct op iTunes U worden geplaatst. TU Delft is op iTunes U te vinden via http://itunesu.tudelft.nl/

 

Open leermateriaal

De Open Universiteit is permanent bezig met nieuwe, digitale ontwikkelingen die zij kan gebruiken voor haar afstandsonderwijs. Cees Brouwer: "In het kader van ons beleid op het gebied van open educational resources (OER) – het (ten dele) gratis ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal – past het gratis of tegen geringe kosten online aanbieden van ons materiaal, het verspreiden via e-bookreaders maar ook via een mobieltje. In deze OER-beweging vervullen wij al langer een voortrekkersrol, waardoor wij bijvoorbeeld in opdracht van het ministerie van OCW samen met Kennisnet Wikiwijs ontwikkelen. De samenwerking tussen Open Universiteit en iTunes U van Apple sluit hier dus heel natuurlijk bij aan."

 

Over iTunes U

iTunes U is met 200 000 colleges, presentaties, video’s en podcasts, een van de grootste en snelst groeiende bronnen van gratis content op het gebied van onderwijs.iTunes U biedt de mogelijkheid colleges te bekijken of te beluisteren op de Mac of PC of met de iPod of iPhone, zodat kennis altijd en overal bij de hand is. iTunes U wordt op dit moment wereldwijd door zo’n 200 gerenommeerde instellingen gebruikt.