Cibo krijgt prijs voor veiligheidsprogramma

Samen met twee andere organisaties heeft Cibo de Prijs voor de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gewonnen.

Cibo kon aantonen dat werkgever en werknemers efficiënt samenwerken rond veiligheid en gezondheid op het werk. Deze prijs wordt georganiseerd in het kader van de campagne ‘Samen sterk voor preventie’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Zware machines

Cibo, gevestigd in Tildonk (België), telt 47 werknemers. Het familiebedrijf is een toeleverancier van schuurmaterialen voor bedrijven die actief zijn in onder andere de lucht- en ruimtevaart, in de voedingsindustrie, grootkeukens en medische implantaten. Naast het ontwikkelen van speciale slijp- en schuurmachines, geeft Cibo ook professioneel advies aan klanten en dealers. Aangezien de werknemers van Cibo gebruik maken van zware machines, hecht het bedrijf veel belang aan preventie.

Daarom ontwikkelde het Sirk Sekuur, een programma waarbij veiligheidsadviseurs aan de hand van gedragsobservaties trachten onveilig gedrag te detecteren. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Idewe (dienstverlener Optimising Work Environments, Leuven, België) en heeft als doel een positieve veiligheidscultuur te creëren. 

Verschilende fases

Voor het project werd een eigen logo ontworpen. Fase 1 van het preventiebeleid betreft het leren observeren: een taak van alle werknemers. Fase 2 is het leren om feedback te geven aan elkaar, en dat altijd op een constructieve wijze. Daarna wordt er samen met de werknemers gezocht naar oplossingen. Volgens de bedrijfsleiders van Cibo is het immers belangrijk dat de houding van de werknemer verandert. Eén van de bedrijfsleiders vergeleek arbeidsongevallen met verkeersongevallen. Belgen rijden met hoogtechnologische auto’s die veiligheidssystemen (airbags en detectie) bezitten. Toch telt het land één van het hoogste aantal verkeersdoden van Europa. Automobilisten zijn zich immers te weinig bewust van de gevaren, net als de werknemers in een werkplaats. Preventiebeleid moet voldoende aandacht schenken aan attitudeverandering volgens Cibo.

Bron: Metaalnieuws