Arbo-informatieboek ‘Afschermingen en beveiligingen’ herzien

Het Arbo-informatieboek ‘Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen’ is recent herzien. Hierin worden de eisen behandeld die op grond van de Arbeidsmiddelenrichtlijn worden gesteld aan afschermingen en beveiligingsvoorzieningen (waaronder ook de noodstop).

Het boek is onderdeel van de Arbo-informatie reeks die bestaat uit 60 thematische praktijkboeken (uitgeverij SDU). Elk deel biedt specifieke, praktische kennis over het toepassen van de regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid. 
Het deel ‘Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen’ is nu dus recent herzien. De wijzigingen komen vooral voort uit de aangepaste normen die in de uitgave worden behandeld. De oude EN-ISO 12100 deel 1 en 2 en de norm voor risicobeoordeling zijn gebundeld in de nieuwe EN-ISO 12100:2010. Daarnaast is sinds 1 januari 2012 de EN 954-1 ingetrokken en zijn de EN-ISO 13849-1 en EN 62061 van kracht.
De Arbowet stelt werkgevers verantwoordelijk voor de constructie en uitvoering van machines, zodat deze veilig kunnen worden gebruikt. Effectieve veiligheid hangt af van een groot aantal details. Daarom wordt hier de nadruk gelegd op het totale proces van risicobeoordeling: hét instrument om weloverwogen tot de juiste maatregelen te komen. 
In de bijlagen zijn diverse praktische checklisten opgenomen: zoals voor het identificeren van  gevaren bij het werken met machines en voor het beoordelen van afschermingen en beveiligingsinrichtingen.
Auteur: P. Hoogerkamp, Mecid bv
Ook verkrijgbaar als onderdeel van de reeks Arbo-Informatie (AI-11), 6e herziene druk, Sdu Uitgevers, 2012.