Arbeidsbemiddelingbranche verandert en vraagt om nieuwe technologieën

Jorrit Blok, direcetur van Otys Recruiting Technology, signaleert dat de arbeidsmarkt flexibiliseert, digitaliseert en transparanter wordt. Hierdoor moeten arbeidsbemiddelingbureaus en HR-managers anders omgaan met kandidaten en nieuwe recruiting technologieën omarmen, aldus Blok.

De komende jaren zal de inmiddels langzaam aantrekkende arbeidsmarkt veranderen, zo voorspelt  Otys-directeur Jorrit Blok. Dit is het gevolg van ontwikkelingen als sociale netwerken, jobboards en de toetreding tot de arbeidsmarkt van Generatie Y, die met name online op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Digitalisering en transparantie

Vooral community-driven boards, zoals LinkedIn, hebben volgens Blok de toekomst. Mensen die niet direct actief werkzoekend zijn, maar wel aanwezig in de community kunnen daar ook vacatures onder ogen krijgen. Bij het online werven dienen arbeidsbemiddelingbureaus wel zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kandidaten. Zeker wanneer in de nabije toekomst  de privacybescherming van internetgebruikers wettelijk geregeld zal zijn. "Omdat arbeidsbemiddelingbureaus consequent zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens ontstaat de behoefte aan een geautomatiseerde workflow. Een werkzoekende dient zelf de controle te hebben over de gegevens die hij achterlaat. Zowel om gegevens te wijzigen als ze te verwijderen. Technologie kan dit proces toegankelijker en transparanter maken. Een bijkomend voordeel voor een recruiter is hij minder tijd kwijt is en zijn cv-database up-to-date blijft," aldus Blok. 

Flexibilisering en beschikbaarheid

Niet alleen het werven van kandidaten via LinkedIn en soortgelijke websites gaat via de digitale snelweg, ook crowdsourcing is een digitaal fenomeen. Er is een flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de gang, waarbij crowdsourcing – het inschrijven op opdrachten van grote bedrijven via internet door ZZP’ers – steeds gebruikelijker wordt. Hierdoor wordt het minder inzichtelijk wanneer kandidaten beschikbaar zijn. Blok: "Flexibilisering zorgt ervoor dat inzicht in de up-to-date beschikbaarheid van kandidaten snel en helder moet zijn. Arbeidsbemiddelingbureaus die dit inzicht missen en te traag reageren, lopen geschikte kandidaten mis en verliezen zo hun bestaansrecht."

Nieuwe aanpak

Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen volgens Blok ervoor dat er steeds meer vraag komt naar een gesegmenteerde aanpak door arbeidsbemiddelingbureaus: "Bureaus met kleinere up-to-date databases waarin zoveel mogelijk bekend is over de kandidaat gericht op kleinere specifieke doelgroepen zullen het in de nabije toekomst beter doen. Nieuwe modellen zoals community portals, niche jobboards en mogelijkheden om de kandidaten hun eigen inschrijving te laten beheren, ondersteunen deze gesegmenteerde aanpak. Hiervoor is echter wel een hoger niveau van automatisering van de processen noodzakelijk."

Otys speelt hierop in met nieuwe recruiting-technologieën. Zo lanceerde het bedrijf een maand geleden de beschikbaarheidmodule ‘Availability’, waarmee kandidaten automatisch gevraagd wordt om hun status als werkzoekenden te updaten. Blok: "Kandidaten kunnen zelf aangeven wanneer zij weer gevraagd willen worden of dat ze uit de database verwijderd willen worden. Zo is een bureau verzekerd van snel schakelen als ze een aanvraag krijgen."
Intussen maken zo’n tweehonderd arbeidsbemiddelingbureaus gebruik van deze nieuwe beschikbaarheids technologie, waaronder grote bureaus als Courtesy Masters en Carré Engineering.