Aansprakelijkheid bij het niet dragen van een veiligheidsbril

Een metselaar raakt gewond bij een bedrijfsongeval; op het moment dat hij een slag met de hamer op een stalen nagel geeft schiet een deel daarvan weg en komt in zijn oog. De arbeidsinspectie heeft na dit ongeval een ongevalsrapport gemaakt.

Er wordt geen verband vastgesteld tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het ongeval.
De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het ongeval. De werkgever heeft volgens de werknemer zijn zorgplicht geschonden door het niet verplicht stellen van het dragen van een veiligheidsbril bij het bewerken van een stalen nagel, terwijl dit wel op de verpakking van de stalen nagels staat vermeld. De arbeidsinspectie heeft in het rapport ook opgenomen dat er geen wettelijke verplichting is tot het dragen van een veiligheidsbril bij het slaan van spijkers in een gevel en dat het dragen van een veiligheidsbril ook niet gebruikelijk is.
Lees verder op HR-praktijk
Bron: HR-praktijk