Windmolen op zee ‘praat’ met laadpaal in de straat

Vattenfall wil windmolens en elektrische auto’s met elkaar laten communiceren over het windenergieaanbod en de oplaadbehoefte om zo netcongestie te helpen voorkomen. De ‘slim laden’-pilot start met windenergie uit het nieuw te bouwen windpark Hollandse Kust West.

Met de toename van het aanbod van flexibele energiebronnen, zoals wind en zon, en de enorme groei van elektrisch vervoer dreigt overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat kan voorkomen worden door vraag en aanbod slimmer op elkaar af te stemmen.

Op dit moment vindt vooral ‘ongestuurd’ laden plaats: een elektrisch voertuig wordt aan een laadpaal gekoppeld en laadt meteen op maximaal vermogen zodra er verbinding met het net is. Door slim te gaan laden, vindt sturing plaats op wanneer en hoe snel elektrische voertuigen laden. De auto communiceert direct met de laadpaal: hoeveel energie heeft de auto nodig en wanneer.

Vattenfall wil er hiermee voor zorgen dat de capaciteit van het elektriciteitsnet wordt afgestemd met de laadbehoefte van de auto en andere auto’s aan laadstations. Het gebruik van een laadpas, die zorgt voor communicatie tussen laadpaal en auto, is dan niet meer nodig. De functie van de laadpas wordt verwerkt in de auto, als ware het een digitaal ‘energiecontract’ dat informatie verstuurt naar de paal.

Innovatieproef met windpark Hollandse Kust West
De volgende stap in slim laden is het rekening gaan houden met het aanbod van windenergie. Een grootschalige innovatieproef met betrekking tot slim laden met 200 tot 400 al bestaande laadstations is daarom onderdeel van Vattenfalls bieding voor offshore windpark Hollandse Kust West (HKW). De laadstations worden aangepast volgens de innovatieve laadpaalcommunicatienorm (ISO 15118) die ‘sturing’ van auto’s via de laadpalen mogelijk maakt en rekening houdt met de hoeveelheid stroom die wordt geproduceerd door het park. Er kan gestuurd worden op de hoeveelheid aanbod of op de marktprijs.

Als de pilot succesvol verloopt, wil Vattenfall samen met toekomstige en huidige concessieverleners, zoals de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, bekijken hoe de opgedane kennis ook daar kan worden ingezet.

Over Hollandse Kust West 
Voor de kust van Nederland worden de komende jaren verschillende nieuwe windparken gebouwd. De eerstvolgende is Hollandse Kust West. Dat project bestaat uit twee kavels, kavel VI en kavel VII, waarbij kavel VII vooral zal worden beoordeeld op systeemintegratie: plannen om het energiesysteem van de toekomst zo goed mogelijk aan elkaar te knopen. Vattenfall dingt mee naar beide kavels. Na de zomer wordt bekend aan wie de bouw wordt gegund. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *