TU/D maakt milieuvriendelijk drinkwater, zouten en chemicaliën uit zeewater

De TU Delft heeft een grote demo-installatie in gebruik genomen die op een milieuvriendelijke manier drinkwater, zouten en chemicaliën produceert uit zeewater. Projectleider Dimitris Xevgenos: “Het is voor het eerst dat we samen met de juiste actoren deze verkoopbare producten op een pre-commerciële schaal produceren in Europa, met gebruik van restwarmte. Mensen kunnen met eigen ogen komen zien hoe dit werkt.”

De demonstratie installatie blijft tot eind december op Lampedusa.

De demo-installatie staat op het Italiaanse eiland Lampedusa. Naast de 6.600 bewoners komen hier jaarlijks zo’n 40.000 toeristen, terwijl het eiland ook een grote toestroom kent van vluchtelingen. Lampedusa is volledig afhankelijk van zeewaterontzilting om in de waterbehoefte te voorzien van de gemeenschap en de economische activiteiten. Het heeft sinds 1972 een ontziltingsinstallatie met een capaciteit van 3.500 m3/dag . Die stelt de watervoorziening veilig, maar heeft ook het milieu van het eiland  onder druk gezet: 10% van het energiegebruik op Lampedusa komt voor rekening van de installatie, die daarnaast schade toebrengt aan het ecosysteem door de lozing van pekelwater in zee.

Voor de zoektocht naar de duurzaamste manier om ontzilt water te produceren heeft lokale energiebedrijf zich aangesloten bij het Water-Miningproject van de TU Delft. De onderzoekers hebben nu een demo-installatie gebouwd met een capaciteit van 50 m3/dag. Xevgenos: “Het demosysteem levert zoet water, zouten en chemicaliën van hoge kwaliteit op, waarbij meer dan de helft van de benodigde stroom afkomstig is van restwarmte van de nabijgelegen energiecentrale.”

Hoe het werkt

De TU Delft werkt met 38 bedrijven en universiteiten uit 12 landen aan een CO2-neutraal ontziltingsproces dat ook zouten en chemicaliën oplevert. Het gaat als volgt:

De eerste stap is een voorbehandeling van het zeewater of de pekel met behulp van nanofiltratie, een technologie die het Nederlandse bedrijf Lenntech levert. Daarna wordt de pekel verder geconcentreerd via extra nanofiltratie en een thermische verdamper, ontworpen door het Italiaanse bedrijf Sofinter en gebouwd door het Griekse bedrijf Thermossol Steamboilers.  

Een thermische verdamper

Vervolgens worden de zouten teruggewonnen met een kristallisatietechnologie van de TU Delft. Tot slot worden er zuren en basen geproduceerd uit de resterende zouten door middel van een elektrodialyseproces van de Università degli Studi di Palermo.

Een circulaire economie creëren

Op Lampedusa is geen industrie, maar het winnen van zouten en chemicaliën is op grotere eilanden als Cyprus zeker zinvol. “Met het oog op de sociale inbedding en volledige implementatie van onze innovatieve oplossing onderhouden we contact met lokale en regionale actoren in zogenaamde ‘Communities of Practice’”, vertelt Xevgenos. “We onderzoeken de mogelijkheden om op Cyprus een volledig ontziltingssysteem te installeren en de materialen terug te geven aan de lokale economie, waardoor een circulaire economie ontstaat.” Mark van Loosdrecht: “De ontzilting van zeewater levert pekel op, dat in zee wordt geloosd. Daardoor ontstaat schade aan het ecosysteem. Op Cyprus kunnen we met die pekel meststoffen maken voor de landbouw, en zuren en basen als grondstoffen voor de chemische industrie.” 

Andrea Cipollina, professor aan de Università degli Studi di Palermo, houdt een stuk magnesiumhydroxide omhoog, een van de zouten die de installatie uit zeewater haalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (3)

  1. In verband met de droge zomers en het verdwijnen van gletsjers en sneeuw van de bergen die de aanvoer van zoet water leveren aan Nederland zou men nu direct zich meer moeten inzetten voor ontwikkeling en bouwen van grote ontziltingsinstallaties.
    Geen Ruttinisme (op de lange baanschuiven van problemen).
    Wijsmens van 94!!

  2. wat zij de kosten geweest van de waterfabrieken RasAlKhair, Shuaiba en Rabigh IWP in Saudi Arabië , samen goed voor de productie van 2,480.000 m3 per dag ?