Siemens presenteert AI-tools voor versnelling waterstofproductie

Siemens heeft AI-tools  ontwikkeld om te helpen bij ontwerp, engineering en automatisering van waterstoffabrieken. Ze zijn vanaf eind 2024 te downloaden op de Siemens Xcelerator Marketplace.

Siemens zet in op versnelde waterstoftoepassingen met behulp van drie nieuwe AI-tools: de Hydrogen Plant Configurator, de Comos AI en de SFC Generation.

De Hydrogen Plant Configurator, een chatbot op basis van generatieve kunstmatige intelligentie, moet gebruikers helpen bij het maken van installatie-ontwerpen voor waterstofproductie. In een iteratief proces worden ontwerpkenmerken ingevoerd, waarna de AI blokstroomdiagrammen en lay-outs van systeemeenheden en verbindingen creëert. Ook voorspelt hij installatie-specifieke kerngegevens, zoals stroomverbruik en warmteproductie.

Comos AI Engineering Assistant: Efficiëntie in de projectplanning

De Comos AI Engineering Assistant voor de projectplanningsfase kan specificaties en diagrammen van apparatuur genereren op basis van natuurlijke taalbeschrijvingen. Daarnaast biedt de assistent ondersteuning tijdens domeinoverschrijdende fasen in engineering en productoverschrijdende workflows. Gebruikers kunnen informatie opvragen over producten en afbeeldingen, scans of pdf’s invoeren om diagrammen en modellen te genereren.

SFC Generation: Vereenvoudiging van procesautomatisering

Om processen in waterstoffabrieken te automatiseren, komt er de SFC Generation-module voor het procesbesturingssysteem Simatic PCS neo. Deze module maakt sequentiële functiediagrammen (SFC’s) met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie. Gebruikers kunnen workflows beheren door aanwijzingen in te voeren of proza-procesbeschrijvingen te kopiëren naar het chatvenster van de module.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *