Kabinet wil Nationaal en Europees innovatiebeleid beter op elkaar laten aansluiten

Nederland maakt volgens onderzoek uitstekend gebruik van EU-ondersteuning voor wetenschap, technologie en innovatie. Zo halen ondernemers en kennisinstellingen uit bijvoorbeeld het EU-programma Horizo[...]