FME Beleidsagenda – ‘Een sterker, slimmer en groener Nederland’

FME presenteert haar beleidsagenda voor de technologische industrie ‘Naar een sterker, slimmer en groener Nederland.’ De brancheorganisatie roept het nieuwe kabinet op om een strategisch innovatie- en industriebeleid te voeren.

Het doel van de agenda is om de fabrieken van de toekomst in Nederland te behouden en te ontwikkelen.

Voorzitter Theo Henrar: “De meest baanbrekende innovaties komen tot stand door ver vooruit te kijken. Daar zijn we altijd goed in geweest als Nederland. Door de Deltawerken houden we decennia later nog droge voeten en de Nederlandse chipmachines zijn toonaangevend dankzij innovatieprogramma’s die ver vooruitkijken.. Eén ding is duidelijk: onze economie blijft alleen draaien met een sterke Nederlandse technologische industrie. Daar is visie en beleid voor de lange termijn voor nodig. Cruciaal daarbij is financiering van baanbrekende innovaties, een stabiel ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld voor bedrijven binnen Europa.

“De beleidsagenda biedt het kabinet handvatten om te zorgen dat ondernemers kunnen innoveren en schetst de rol die de Nederlandse technologische industrie wil pakken. Ook in de toekomst willen de 2.200 bedrijven en hun 220.000 werknemers trots kunnen zijn op hun waardevolle bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Maar om de fabrieken van de toekomst mogelijk te maken, is samenwerking met de overheid en de politiek cruciaal.”

‘Dubbeltje op zijn kant voor technologische industrie’

Het nieuwe kabinet streeft ernaar om  Nederland in de top 5 van meest concurrerende economieën ter wereld te positioneren. Recentelijk zijn we gezakt van plaats vijf naar negen—er is dus werk aan de winkel, volgens Henrar. “Ook op andere lijstjes zakken we als Nederland naar beneden. Terwijl andere landen strooien met staatssteun voor hun eigen bedrijven, bezuinigt Nederland op innovatie. Het is daarmee een dubbeltje op z’n kant voor de Nederlandse technologische industrie. Als land inzetten op innovatie is nu cruciaal. Het gaat daarbij niet om de lijstjes zelf, maar om waar deze voor staan: het vermogen om als Nederland ook over tien jaar onze rekening voor goede zorg, onderwijs, defensie en klimaatbeleid te kunnen betalen.”

Innovatiemindset

Wie geen geld investeert, moet slim zijn en groot denken. Kortom, het nieuwe kabinet heeft een innovatie-mindset nodig. FME helpt het nieuwe kabinet graag bij het opstellen van toekomstbestendig innovatiebeleid. Concreet vragen ze drie dingen:

  1. Breng focus aan in het innovatiebeleid. Neem daarbij de Nationale Technologiestrategie als uitgangspunt en zorg dat 20% van de aanbestedingen naar Nederlandse en Europese innovatieve technologieën gaat. Dat is slim, groen en zorgt daarnaast voor een sterk Nederland.
  2. Zorg voor goede randvoorwaarden voor het innovatieve bedrijfsleven. Denk daarbij aan een uitzondering voor tekortsectoren zoals de technologische industrie om broodnodig talent uit het buitenland te kunnen aantrekken, het versterken van het energienet voor bedrijven die groene groei willen realiseren en het verminderen van de regeldruk voor ondernemers.
  3. Het nieuwe kabinet geeft prioriteit aan innovatie en digitale infrastructuur. Hoewel het kabinet niet van plan is om nieuwe rondes van het Nationaal Groeifonds op te zetten, gaan wij graag in gesprek over een alternatief, bijvoorbeeld een innovatiebank die flexibel, gecoördineerd en risicovoller kan zorgen voor de groei van innovatieve bedrijven. In Duitsland en Frankrijk is dat effectief in het aanjagen van investeringen in innovatie.

Strategische innovatie

“Met tijdelijke maatregelen op het gebied van innovatiebeleid alleen komen we er niet. We hebben behoefte aan strategische innovatiepolitiek. Overheid en politiek die ‘willen’ omzetten in ‘doen’. Wij steken in deze agenda de hand uit naar onze partners om werk te maken van de Fabriek van de Toekomst. Samen bouwen we aan een technologische industrie die maatschappelijk, duurzaam en innovatief is, en een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse samenleving.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *