Beroepsziekten in cijfers 2024

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2024’. De cijfers zijn het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie.

Tags:

De twee meest gemelde categorieën beroepsziekten in 2023 zijn psychische beroepsziekten (62 procent) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (25 procent). De meldingen van psychische beroepsziekten komen vooral vanuit de overheid, gezondheidszorg, industrie en onderwijs. De belangrijkste risicofactoren in werk voor deze beroepsziekten zijn werkhoeveelheid (29 procent), gebrek aan sociale steun (16 procent), traumatische ervaringen, agressie en intimidatie (15 procent) en hoge psychologische taakeisen (9 procent).

Bewegingsapparaat

De meldingen van aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen vooral vanuit de industrie, bouw, gezondheidszorg en vervoer. De belangrijkste risicofactoren in werk voor deze beroepsziekten zijn tillen en dragen (19 procent), snel herhaalde armbewegingen uitvoeren (19 procent), veel kracht zetten met de handen (13 procent), duwen en trekken van o.a. rollend materieel (9 procent) en werken boven schouderhoogte (7 procent).

Rapport bruikbaar voor RI&E

Beroepsziekten in Cijfers 2024 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2023 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen.
Beroepsziekten in Cijfers is bruikbaar bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om na te gaan welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen. Nagegaan kan worden of de risicofactoren voor de gemelde beroepsziekten in branches en beroepen ook in arbocatalogi, RI&E’s en bijbehorende plannen van aanpak zijn meegenomen.

Bron

https://www.beroepsziekten.nl/content/beroepsziekten-cijfers-2024

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *