AI-programma Robust krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

Robust krijgt vanuit NWO 25 miljoen euro voor fundamenteel AI-onderzoek in de komende 10 jaar. Het programma richt zich op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie voor maatschappelijk relevante vraagstukken, in de zorg, logistiek, media, voeding, en energie.

Tags:
logo icai

Robust verenigt 17 kennisinstellingen, 19 meefinancierende industriële partners en 15 maatschappelijke organisaties vanuit heel Nederland. De extra investering komt voort uit een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie en heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI. NWO biedt vanuit de Lange Termijn Programma’s sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om tienjarige financiering aan te vragen. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij. Het totaalbudget bedraagt zo 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Wat Robust uniek maakt is dat de nieuwe labs niet alleen zullen bijdragen aan economische en technologische doelen maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gericht op het verminderen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering'”, zegt programmaleider Maarten de Rijke (UvA). “Een belangrijke pijler binnen alle projecten is het optimaliseren van betrouwbare AI-systemen voor kwaliteiten als nauwkeurigheid, deugdelijkheid, herhaalbaarheid, veerkracht, uitlegbaarheid en veiligheid.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *