Moeten trappen en bordessen wel of niet separaat geaard worden?

Stel dat alle machines die deel uitmaken van een lijn voldoende geaard zijn. Moeten wij dan, gezien de eisen voor samenstellen van machines, aanvullende maatregelen treffen voor bijvoorbeeld de bordessen en de trappen?
Bordessen en trappen zijn geen machines maar kunnen wel onderdeel zijn van een samenstel van machines. Mijn vraag is nu: moeten trappen en bordessen wel of niet separaat geaard worden?

Antwoord

Voor machines zul je als machinefabrikant de volgende geharmoniseerde norm moeten raadplegen voor het antwoord op deze vraag: EN-IEC 60204-1:2018; Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen. In paragraaf 8.2.2. van de EN-IEC 60204-1:2018 staat geschreven:

The following parts of the machine and its electrical equipment shall be connected to the protective bonding circuit but shall not be used as protective conductors:
• conductive structural parts of the machine;
• metal ducts of flexible or rigid construction;
• metallic cable sheaths or armouring;
• metallic pipes containing flammable materials such as gases, liquids, powder.
• flexible or pliable metal conduits;
• constructional parts subject to mechanical stress in normal service;
• flexible metal parts; support wires; cable trays and cable ladders.

NOTE 2 Information on cathodic protection is provided in 542.2.5 and 542.2.6 of IEC 60364-5-54:2011.

Het gaat om de vetgedrukte ‘Extraneous-conductive-parts’, zie item 9 van figure 4 uit de EN-IEC 60204-1:2018. Zie de figuur hieronder.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. Er wordt geschreven dat:
    The following parts of the machine and its electrical equipment shall be connected to the protective bonding circuit but shall not be used as protective conductors:
    • conductive structural parts of the machine;
    In de tabel Figure 4 staat mijns inziens dat nummer (5) Conductive Structural parts of the machine onderdeel zijn van het Protective Bonding circuit. Is dat niet tegenstrijdig?